Zarządzenia Wójta - rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 1/12  Z DNIA 2 STYCZNIA 2012 ROKU w sprawie przyznania dochodów i wydatków dla poszczególnych jednostek organizacyjnych

ZARZĄDZENIE NR 2/12 Z DNIA 2 STYCZNIA 2012 ROKU w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

ZARZĄDZENIE NR 3/12 z dnia 08 lutego 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

ZARZĄDZENIE NR 4/12 z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/12 z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 10/12 z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie organizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania w Gminie Boćki

ZARZĄDZENIE NR 11/12  z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 12/12 z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Boćki sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 13/12   z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach

ZARZĄDZENIE NR 15/12   z dnia 04 czerwca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Boćkach

ZARZĄDZENIE NR 16/12   z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 17/12  z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 18/12   z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Boćkach

ANEKS  do ZARZĄDZENIA nr 18/2012 Wójta Gminy Boćki z dnia 29 czerwca 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 19/12  z dnia 11 lipca 2012r w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 20/12  z dnia 23.07.2012 r. w sprawie utworzenia spółki przymusowej dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Boćki

ZARZĄDZENIE NR 21/12  z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 22/12 z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Andryjankach

ZARZĄDZENIE NR 23/12 z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

ZARZĄDZENIE NR 24/12  z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 25/12 z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 26/12  z dnia z dnia 08 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Boćkach

ZARZĄDZENIE NR 28/12  z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Andryjankach

ZARZĄDZENIE NR 29/12 z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Andryjankach w zakresie zarządu mieniem komunalnym

ZARZĄDZENIE NR 30/12 z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie przekazania obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Boćkach

ZARZĄDZENIE NR 31/12  z dnia 12 września2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Boćki w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Boćki.

ZARZĄDZENIE NR 32/12 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 34/12  z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 35/12 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 36/12 z dnia 12 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 37/12  z dnia 17 października 2012r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Boćki z zakresu rozwoju sportu w 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 39/12 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 40/12  z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 41/12  z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 42/12  Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 ROKU w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2018

ZARZĄDZENIE NR 43/12   Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 ROKU w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 45/12  z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 46/12   z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 47/12  z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 49/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 50/12  z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 51/12  w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boćki

 

 

Załączniki do treści

 • ANEKS (PDF, 84,22 KB)

  do ZARZĄDZENIA nr 18/2012 Wójta Gminy Boćki z dnia 29 czerwca 2012 roku

 • ZARZĄDZENIE NR 1/12 (PDF, 28,5 KB)

  Z DNIA 2 STYCZNIA 2012 ROKU w sprawie przyznania dochodów i wydatków dla poszczególnych jednostek organizacyjnych

 • ZARZĄDZENIE NR 10/12 (PDF, 77,12 KB)

  z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie organizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania w Gminie Boćki

 • ZARZĄDZENIE NR 11/12 (PDF, 597,54 KB)

  z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 12/12 (PDF, 372,5 KB)

  z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Boćki sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2011 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 13/12 (PDF, 84,89 KB)

  z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach

 • ZARZĄDZENIE NR 15/12 (PDF, 97,98 KB)

  z dnia 04 czerwca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Boćkach

 • ZARZĄDZENIE NR 15/12 (PDF, 94,34 KB)

  z dnia 20 września 2012 roku w sprawie zasad przekazywania środków dla jednostek organizacyjnych gminy i dotacji dla instytucji kultury oraz odprowadzania dochodów przez jednostki budżetowe do budżetu gminy

 • ZARZĄDZENIE NR 16/12 (PDF, 867,66 KB)

  z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 17/12 (PDF, 396,51 KB)

  z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 18/12 (PDF, 87,15 KB)

  z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Boćkach

 • ZARZĄDZENIE NR 19/12 (PDF, 84,9 KB)

  z dnia 11 lipca 2012r w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • ZARZĄDZENIE NR 2/12 (RAR, 851,82 KB)

  Z DNIA 2 STYCZNIA 2012 ROKU w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

 • ZARZĄDZENIE NR 20/12 (PDF, 303,71 KB)

  z dnia 23.07.2012 r. w sprawie utworzenia spółki przymusowej dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Boćki

 • ZARZĄDZENIE NR 21/12 (PDF, 308,51 KB)

  z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 22/12 (PDF, 97,79 KB)

  z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Andryjankach

 • ZARZĄDZENIE NR 23/12 (PDF, 121,22 KB)

  z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

 • ZARZĄDZENIE NR 24/12 (PDF, 309,77 KB)

  z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 25/12 (PDF, 2,37 MB)

  z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 roku

 • ZARZĄDZENIE NR 26/12 (PDF, 82,94 KB)

  z dnia z dnia 08 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Boćkach

 • ZARZĄDZENIE NR 28/12 (PDF, 81,98 KB)

  z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Andryjankach

 • ZARZĄDZENIE NR 29/12 (PDF, 82,18 KB)

  z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Andryjankach w zakresie zarządu mieniem komunalnym

 • ZARZĄDZENIE NR 3/12 (PDF, 33,46 KB)

  z dnia 08 lutego 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

 • ZARZĄDZENIE NR 30/12 (PDF, 86,89 KB)

  z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie przekazania obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Boćkach

 • ZARZĄDZENIE NR 31/12 (PDF, 82,37 KB)

  z dnia 12 września2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Boćki w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Boćki.

 • ZARZĄDZENIE NR 32/12 (PDF, 657,58 KB)

  z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 34/12 (PDF, 467,24 KB)

  z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 35/12 (PDF, 258,69 KB)

  z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 36/12 (PDF, 442,09 KB)

  z dnia 12 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 37/12 (PDF, 162,52 KB)

  z dnia 17 października 2012r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Boćki z zakresu rozwoju sportu w 2012 roku

 • ZARZĄDZENIE NR 39/12 (PDF, 428,24 KB)

  z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 4/12 (PDF, 125,85 KB)

  z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 40/12 (PDF, 508,73 KB)

  z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 41/12 (PDF, 445,34 KB)

  z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 42/12 (ZIP, 35,99 KB)

  Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 ROKU w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2018

 • ZARZĄDZENIE NR 43/12 (PDF, 1,9 MB)

  Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 ROKU w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 45/12 (PDF, 334,23 KB)

  z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 46/12 (PDF, 887,93 KB)

  z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

 • ZARZĄDZENIE NR 47/12 (PDF, 869,84 KB)

  z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

 • ZARZĄDZENIE NR 49/12 (PDF, 777,79 KB)

  z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

 • ZARZĄDZENIE NR 50/12 (PDF, 940,86 KB)

  z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

 • ZARZĄDZENIE NR 51/12 (PDF, 69,62 KB)

  w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boćki

 • ZARZĄDZENIE NR 8/12 (PDF, 1,11 MB)

  z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2012-01-03

Data modyfikacji: 2015-10-08

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2012-01-03