ZARZĄDZENIE Nr 57/2015 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 31.12.2015 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynajmu świetlic wiejskich w miejscowości Jakubowskie, Nurzec, Bodaki, Piotrowo- Krzywokoły oraz Boćki stanowiących własność gminy Boćki.

Zarządzenie Nr 56/15  z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 54/15  Z DNIA 30 GRUDNIA 2015 ROKU w sprawie planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 53/15  z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 52/15   z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 51/15 z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie sposobu postępowania pracowników urzędu gminy Boćki wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej

Zarządzenie Nr 50/15 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 49/15  z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 48/15 z dnia 01 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach w zakresie zarządu mieniem komunalnym

Zarządzenie Nr 47/15  z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach

Zarządzenie Nr 46/15 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach

ZARZĄDZENIE NR 45/15  z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 44/15 Z DNIA 5 LISTOPADA 2014 ROKU w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 43/15  Z DNIA 5 LISTOPADA 2015 ROKU w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2022

Zarządzenie Nr 42/15  z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 41/15  z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 40/15 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Boćki w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności.

Zarządzenie Nr 39/15  z dnia 26 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 38/15  Z dnia 14 października 2015 roku W sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Zarządzenie Nr 37/15 z dnia 14 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Boćki z dnia 05 października 2015 w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października  2015r.

Zarządzenie Nr 35/15  z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 33/15  z dnia 01 września 2015 roku W sprawie ochrony lokali obwodowych komisji ds. referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 32/2015  z dnia 1 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 31/15   z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 30/15  z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania strat powstałych w infrastrukturze drogowej w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim był deszcz nawalny połączony z gradem w dniu 23 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 29/15  z dnia 12 sierpnia 2015 w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji do Spraw Referendum

ZARZĄDZENIE NR 27/15  z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 26/15  z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 25/15  z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Boćki z zakresu rozwoju sportu w 2015 roku

Zarządzenie Nr 24/15  z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 23/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 22/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 21/15z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 20/15  z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 19/15 z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 18/15  z dnia 01 czerwca 2015 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach

Zarządzenie Nr 16/2015  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 15/2015  z dnia 15 maja 2015 rokuw sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 14/15  z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 13/15 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 12/15  z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Boćki sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok

Zarządzenie Nr 11/15  z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 10/15 Wójta Gminy Boćki z dnia 20 kwietnia 2015 w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ZARZĄDZENIE NR 9/15  z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 8/15  z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 7/15  z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 6/15  z dnia 4 marca 2015r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli i oceny prawidłowości wykonania zadań własnych Gminy Boćki z zakresu rozwoju sportu w 2014 roku zleconym organizacjom pozarządowym

Zarządzenie Nr 5/15 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, w tym do wydawania decyzji administracyjnych

ZARZĄDZENIE NR 3/15  z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 2/15  z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Boćki z zakresu rozwoju sportu w 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 1/15  z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 

 

 

Załączniki do treści

 • Zarządzenie Nr 12/2015 (PDF, 473,08 KB)

  z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Boćki sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 3/15 (PDF, 282,51 KB)

  z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 • ZARZĄDZENIE NR 30/15 (PDF, 281,71 KB)

  z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania strat powstałych w infrastrukturze drogowej w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim był deszcz nawalny połączony z gradem w dniu 23 lipca 2015 roku,

 • ZARZĄDZENIE NR 1/15 (PDF, 586 KB)

  z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 • Zarządzenie Nr 10/2015 (PDF, 496,38 KB)

  Wójta Gminy Boćki z dnia 20 kwietnia 2015 w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Zarządzenie Nr 11/2015 (PDF, 357,59 KB)

  z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 • Zarządzenie Nr 13/15 (PDF, 413,6 KB)

  z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 • ZARZĄDZENIE NR 13/15 (PDF, 409,85 KB)

  z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 • ZARZĄDZENIE NR 14/15 (PDF, 306,57 KB)

  z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 • Zarządzenie Nr 15/15 (PDF, 522,85 KB)

  z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 • Zarządzenie Nr 15/2015 (PDF, 357,59 KB)

  z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 • Zarządzenie Nr 16/2015 (PDF, 413,03 KB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 • Zarządzenie Nr 18/15 (PDF, 205,27 KB)

  z dnia 01 czerwca 2015 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach

 • Zarządzenie Nr 19/15 (PDF, 784,55 KB)

  z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 • ZARZĄDZENIE NR 2/15 (DOC, 104 KB)

  z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Boćki z zakresu rozwoju sportu w 2015 roku

 • Zarządzenie Nr 20/15 (PDF, 280,6 KB)

  z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 • Zarządzenie Nr 21/15 (PDF, 443,47 KB)

  z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 • Zarządzenie Nr 22/15 (PDF, 352,48 KB)

  z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 • Zarządzenie Nr 23/15 (PDF, 279,08 KB)

  z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 • Zarządzenie Nr 24/15 (PDF, 384,49 KB)

  z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 • Zarządzenie Nr 2515 (DOC, 103,5 KB)

  z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Boćki z zakresu rozwoju sportu w 2015 roku

 • ZARZĄDZENIE NR 26/15 (PDF, 730,47 KB)

  z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 • ZARZĄDZENIE NR 27/15 (ZIP, 448,41 KB)

  z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku

 • Zarządzenie Nr 29/15 (PDF, 549,24 KB)

  z dnia 12 sierpnia 2015 w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji do Spraw Referendum

 • ZARZĄDZENIE NR 31/15 (PDF, 465,14 KB)

  z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 • Zarządzenie Nr 32/2015 (RAR, 30,26 KB)

  z dnia 1 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 • Zarządzenie Nr 33/15 (PDF, 593,52 KB)

  Z dnia 01 września 2015 roku W sprawie ochrony lokali obwodowych komisji ds. referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

 • Zarządzenie Nr 35/15 (PDF, 598,94 KB)

  z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 • Zarządzenie Nr 36/2015 (PDF, 313,91 KB)

  Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Boćki z dnia 05 października 2015 w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 październ

 • Zarządzenie Nr 37/15 (PDF, 625,35 KB)

  z dnia 14 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 • Zarządzenie Nr 38/15 (PDF, 597,15 KB)

  Z dnia 14 października 2015 roku W sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

 • Zarządzenie Nr 39/15 (PDF, 905,12 KB)

  z dnia 26 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 • Zarządzenie Nr 40/15 (PDF, 128,83 KB)

  z dnia 30 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Boćki w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnośc

 • ZARZĄDZENIE NR 41/15 (RAR, 36,98 KB)

  z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 • Zarządzenie Nr 42/15 (PDF, 344,51 KB)

  z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 • Zarządzenie Nr 43/15 (PDF, 982,62 KB)

  Z DNIA 5 LISTOPADA 2015 ROKU w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2022

 • Zarządzenie Nr 44/15 (PDF, 2,04 MB)

  Z DNIA 5 LISTOPADA 2014 ROKU w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 45/15 (PDF, 588,55 KB)

  z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 • Zarządzenie Nr 46/15 (PDF, 247,15 KB)

  z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach

 • Zarządzenie Nr 47/15 (PDF, 286,34 KB)

  z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach

 • Zarządzenie Nr 48/15 (PDF, 197,08 KB)

  z dnia 01 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach w zakresie zarządu mieniem komunalnym

 • ZARZĄDZENIE NR 49/15 (PDF, 545 KB)

  z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 • Zarządzenie Nr 5/15 (PDF, 37,98 KB)

  w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, w ty m do wydawania decyzji administracyjnych

 • Zarządzenie Nr 50/15 (PDF, 531,67 KB)

  z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 • ZARZĄDZENIE NR 51/15 (PDF, 88,63 KB)

  w sprawie sposobu postępowania pracowników urzędu gminy Boćki wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej

 • ZARZĄDZENIE NR 52/15 (PDF, 507,52 KB)

  z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 • ZARZĄDZENIE NR 53/15 (PDF, 1,05 MB)

  z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 • Zarządzenie Nr 54/15 (PDF, 370,26 KB)

  Z DNIA 30 GRUDNIA 2015 ROKU w sprawie planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok

 • Zarządzenie Nr 56/15 (PDF, 334,57 KB)

  z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 • ZARZĄDZENIE NR 6/15 (PDF, 131,43 KB)

  z dnia 4 marca 2015r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli i oceny prawidłowości wykonania zadań własnych Gminy Boćki z zakresu rozwoju sportu w 2014 roku zleconym organizacjom pozarządowym

 • ZARZĄDZENIE NR 7/15 (PDF, 2,59 MB)

  z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 8/15 (PDF, 465,63 KB)

  z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 • ZARZĄDZENIE NR 9/15 (PDF, 428,97 KB)

  z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2015-01-19

Data modyfikacji: 2017-02-17

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2015-01-19