ZARZĄDZENIE NR 37/2011  z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 36/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boćki

ZARZĄDZENIE NR 33/2011 z dnia  1grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie

ZARZĄDZENIE NR 32/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 30/2011 z dnia 09 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 29/2011  Z DNIA 7 LISTOPADA 2011 ROKU w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 28/2011  Z DNIA 7 LISTOPADA 2011 ROKU w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2018

ZARZĄDZENIE NR 27/2011  z dnia 4 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 25/2011  z dnia 11 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 23/2011 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Boćki

ZARZĄDZENIE NR 22/2011 z dnia 19 września 2011 w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 20/2011  z dnia 12 września 2011 roku w sprawie przeprowadzenia uzupełniających wyborów sołtysa wsi Pasieka

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 17/2011 z dnia 12 lipca 2011r w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 16/2011 z dnia z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 13/2011 zz dnia 24 maja 2011 roku w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach

ZARZĄDZENIE NR 12/2011  z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 11/2011   z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność i mienie Gminy Boćki położonych na terenie Gminy Boćki

ZARZĄDZENIE NR 10/2011  z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Boćki sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2011 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

ZARZĄDZENIE NR 7/2011  z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 ZARZĄDZENIE NR 5/2011  z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

ZARZĄDZENIE NR 4/2011  z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność i mienie Gminy Boćki położonych na terenie Gminy Boćki

ZARZĄDZENIE NR 3/2011 Z DNIA 7 LUTEGO 2010 ROKU w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

ZARZĄDZENIE NR 2/2011  Z DNIA 3 STYCZNIA 2011 ROKU w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

ZARZĄDZENIE NR 1/2011 Z DNIA 3 STYCZNIA 2011 ROKU w sprawie przyznania dochodów i wydatków dla poszczególnych jednostek organizacyjnych

 

Załączniki do treści

 • ZARZĄDZENIE NR 25/2011 (PDF, 211,96 KB)

  z dnia 11 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 1/2011 (PDF, 28,83 KB)

  Z DNIA 3 STYCZNIA 2011 ROKU w sprawie przyznania dochodów i wydatków dla poszczególnych jednostek organizacyjnych

 • ZARZĄDZENIE NR 10/2011 (PDF, 93,59 KB)

  z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Boćki sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 11/2011 (PDF, 58,44 KB)

  z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność i mienie Gminy Boćki położonych na terenie Gminy Boćki

 • ZARZĄDZENIE NR 12/2011 (PDF, 166,49 KB)

  z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 13/2011 (PDF, 322,18 KB)

  z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 16/2011 (PDF, 25,62 KB)

  z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach

 • ZARZĄDZENIE NR 17/2011 (PDF, 27,15 KB)

  z dnia 12 lipca 2011r w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • ZARZĄDZENIE NR 19/2011 (PDF, 808,67 KB)

  w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku

 • ZARZĄDZENIE NR 2/2011 (PDF, 69,27 KB)

  Z DNIA 3 STYCZNIA 2011 ROKU w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

 • ZARZĄDZENIE NR 20/2011 (PDF, 27,79 KB)

  z dnia 12 września 2011 roku w sprawie przeprowadzenia uzupełniających wyborów sołtysa wsi Pasieka

 • ZARZĄDZENIE NR 22/2011 (PDF, 72,8 KB)

  z dnia 19 września 2011 w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych

 • ZARZĄDZENIE NR 23/2011 (PDF, 30,3 KB)

  w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Boćki

 • ZARZĄDZENIE NR 26/2011 (PDF, 199,9 KB)

  z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 27/2011 (PDF, 312,51 KB)

  z dnia 4 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 28/2011 (PDF, 128,63 KB)

  Z DNIA 7 LISTOPADA 2011 ROKU w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2018

 • ZARZĄDZENIE NR 29/2011 (PDF, 623,74 KB)

  Z DNIA 7 LISTOPADA 2011 ROKU w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 3/2011 (PDF, 57,78 KB)

  Z DNIA 7 LUTEGO 2010 ROKU w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

 • ZARZĄDZENIE NR 30/2011 (PDF, 28,35 KB)

  z dnia 09 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

 • ZARZĄDZENIE NR 32/2011 (PDF, 242,65 KB)

  z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 33/2011 (PDF, 166,51 KB)

  z dnia 1grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 36/2011 (PDF, 24,66 KB)

  z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boćki

 • ZARZĄDZENIE NR 37/2011 (PDF, 166,24 KB)

  z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 4/2011 (PDF, 67,07 KB)

  z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność i mienie Gminy Boćki położonych na terenie Gminy Boćki

 • ZARZĄDZENIE NR 5/2011 (PDF, 506,52 KB)

  z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 6/2011 (PDF, 28,78 KB)

  z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • ZARZĄDZENIE NR 7/2011 (PDF, 26,17 KB)

  z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • ZARZĄDZENIE NR 8/2011 (PDF, 28,82 KB)

  z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2011-03-18

Data modyfikacji: 2013-05-02

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2011-03-18