Samorząd Gminy Boćki

Rodzaj

Gmina wiejska

Powiat

Bielski

Województwo

Podlaskie

Miejscowość

ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki

Kontakt

Centrala 85 731 96 10
Fax 85 731 96 12
e-mail: sekretariat@gminabocki.pl
www.gminabocki.pl

 Wójt Gminy

mgr Dorota Kędra-Ptaszyńska tel. 85 731 96 11

Przewodniczący Rady Gminy

Małgorzata Jóźwiak tel. 85 73 196 13

Sekretarz Gminy

mgr Walenty Korycki tel. 85 731 96 14

Skarbnik Gminy

mgr Mirosława Andrzejuk tel. 85 731 96 23

Rachunek bankowy Urzędu Gminy Boćki

prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Brańsku O/Boćki

96 80630001 0050 0500 2004 0002

Nr konta bankowego na które należy przekazywać wpłaty dotyczące:

wadia na przetargi, zabezpieczenia należytego

wykonania umów:

18 8063 0001 0050 0500 2004 0048

Gmina Boćki:

NIP: 543 20 67 060

REGON: 050659220

Dane do faktury:

Nabywca: Gmina Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki, NIP: 543 20 67 060

Odbiorca: Urząd Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki

 

Budżet Gminy

Statut Gminy

 
Cyfrowy Urząd
e-PUAP

GODZINY PRACY URZĘDU: PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 8.00 – 16.00

Wójt Gminy Boćki informuje, że w wyniku zmian organizacyjnych z dniem 25.09.2015 roku Kasa w Urzędzie Gminy Boćki zostanie zlikwidowana. W związku z powyższym od dnia 28 września 2015 roku wszelkie wpłaty z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz innych należności na rzecz Gminy, można dokonywać w Banku Spółdzielczym w Brańsku Oddział w Boćkach na rachunek bankowy o numerze:

96 8063 0001 0050 0500 2004 0002

Z  tytułu odpłatność za Dom Pomocy Społecznej osób, które zawarły umowę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, zwrot wypłaconych świadczeń, w tym nienależnie pobranych, zwrot wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, w tym nienależnie pobranych na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach, można dokonywać w Banku Spółdzielczym w Brańsku Oddział w Boćkach na rachunek bankowy o numerze:

85 8063 0001 0050 0500 1401 0001

Od dokonywanych wpłat Bank nie będzie pobierał żadnych opłat.

Wypłaty świadczeń, które dotychczas realizowane były w kasie Urzędu Gminy od dnia 28 września 2015 r. będzie można w wyznaczonym dniu odebrać wyłącznie w kasie Banku Spółdzielczego w Brańsku Oddział w Boćkach. Zachęcamy interesantów do podawania swojego rachunku bankowego przy składaniu wniosków. Należne świadczenia będą przekazywane bezpośrednio na Państwa rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Przy zamieszczaniu jakichkolwiek tekstów pochodzących z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Boćki w innych publikacjach - prosimy podać źródło ich pochodzenia

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2017-07-31

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2008-04-12

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2019-11-25

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2008-04-12