Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/87/04 Rady Gminy Boćki  z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie  budżetu gminy na 2005 rok  

 

 

 

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

 I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 ROK

 

 

 

 

I.   Stan środków obrotowych na początek roku                           -     10.000 zł

 

II.  Przychody ogółem:                                                                      -      4.000 zł

      w tym:

wpływy z różnych opłat za gospodarcze

korzystanie ze środowiska

-  dz. 900, rozdział 90011 § 0690                             -     4.000 zł

 

III. Wydatki ogółem:                                                                   -   13.500 

      w tym:

      1.   Utrzymanie wysypiska śmieci w Boćkach                        

             -  dz. 900, rozdział 90011 § 4300                          -    9.000 zł

      2.   Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych

             -  dz. 900, rozdział 90011 § 4210                          -   3.500 zł

             -  dz. 900, rozdział 90011 § 4300                           -  1.000 zł

 

IV. Stan środków na koniec roku / I+II-III/                                   -       500 zł

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY  GMINY

 

 Józef  Bolesta

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2005-06-02

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2005-06-02

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2005-06-02