Informacje Rady Gminy

INFORMACJA
dla mieszkańców gminy i osób zainteresowanych
podaje się do wiadomości iż w godzinach pracy urzędu:
 
1/ w pokoju nr 3
- można złożyć korespondencję w sprawach skarg i wniosków, podań i innych petycji
2/ w pokoju nr 2
- można uzyskać informację dotyczącą udostępnienia wglądu do zbiorów przepisów gminnych, Dzienników Ustaw, Dzienników Urzędowych i Monitorów Polskich
3/ w pokoju nr 5
- udostępniony jest wgląd do protokołów Sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady Gminy
 

 Przewodniczący Rady Gminy

przyjmuje interesantów
w środy w godz. 10oo-12oo
w pokoju Nr 5 Urzędu Gminy Boćki ul. Plac Armii Krajowej 3.
 
Przewodniczący Rady Gminy
przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków
w poniedziałki w godz. 14oo-17oo

w pokoju Nr 5 Urzędu Gminy Boćki ul. Plac Armii Krajowej 3


Boćki, dnia 17.04.2018

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY BOĆKI

ZAWIADOMIENIE

            Niniejszym zawiadamiam mieszkańców gminy, iż w dniu  26 kwietnia 2018 roku o godzinie  9.00 w Urzędzie Gminy w Boćkach odbędą się obrady XXVII Sesji Rady Gminy Boćki, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Gminy i przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu obrad z XXVI Sesji Rady Gminy
 3. Zapoznanie się z realizacją „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020 przyjętego Uchwalą Nr X/59/2016 Rady Gminy Boćki z dnia 31 marca 2016 roku”
 4. Zapoznanie się z Oceną Zasobów Pomocy Społecznej za 2017 rok
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2017 rok (XVII/140/2018)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Boćki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  (XVII/141/2018)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok (XVII/142/2018)
 8. Wyrażenie opinii w sprawie nabycia nieruchomości położonych w obrębie wsi Wygonowo, na cele związane z realizacją inwestycji służących wykonywaniu zadań własnych w zakresie kultury i kultury fizycznej
 9. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym
 10. Sprawy różne i bieżące gminy
 11. Interpelacje i zapytania radnych
 12. Odpowiedzi Wójta na wnioski i interpelacje
 13. Zamknięcie obrad sesji

 

z poważaniem

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Rzepniewski

Projekty uchwał będące przedmiotem obrad XVI Sesji Rady Gminy są dostępne do wglądu wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej http://bip.ug.bocki.wrotapodlasia.pl

                                                                     


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Boćki

Załączniki do treści

 • załącznik (PDF, 36,78 KB)

  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Boćki

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2016-06-14

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2006-09-08

Data modyfikacji: 2018-04-19

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2006-09-08