Informacje Rady Gminy

INFORMACJA
dla mieszkańców gminy i osób zainteresowanych
podaje się do wiadomości iż w godzinach pracy urzędu:
 
1/ w pokoju nr 3
- można złożyć korespondencję w sprawach skarg i wniosków, podań i innych petycji
2/ w pokoju nr 2
- można uzyskać informację dotyczącą udostępnienia wglądu do zbiorów przepisów gminnych, Dzienników Ustaw, Dzienników Urzędowych i Monitorów Polskich
3/ w pokoju nr 5
- udostępniony jest wgląd do protokołów Sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady Gminy
 

 Przewodniczący Rady Gminy

przyjmuje interesantów
w środy w godz. 10oo-12oo
w pokoju Nr 5 Urzędu Gminy Boćki ul. Plac Armii Krajowej 3.
 
Przewodniczący Rady Gminy
przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków
w poniedziałki w godz. 14oo-17oo

w pokoju Nr 5 Urzędu Gminy Boćki ul. Plac Armii Krajowej 3


POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU II z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Boćki


Boćki, dnia 17.04.2019

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY BOĆKI

 

ZAWIADOMIENIE

Niniejszym zawiadamiam mieszkańców gminy, iż w dniu  24 kwietnia 2019 roku o godzinie  10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Boćkach, ul Dubieńska 11, odbędą się obrady IV Sesji Rady Gminy Boćki, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie IV Sesji Rady Gminy i przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu obrad III Sesji Rady Gminy
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok (Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Boćki z 05.03.2019 r)
 4. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok (Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Boćki z dnia 04.04.2019 r)
 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Boćki na lata 2019 – 2021
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boćki”
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia zasad wysokości diet radnym i sołtysom Gminy Boćki
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. „Centrum Integracji Społecznej w Boćkach
 10. Rozpatrzenie Petycji Stowarzyszenia „Dla Bociek i okolicy” dotyczącej przywrócenia historycznej nazwy „Skwer Marszałka Józefa Piłsudskiego” dla parków położonych w miejscowości Boćki
 11. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2019 rok
 12. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym
 13. Sprawy różne
 14. Zamknięcie obrad sesji

z poważaniem

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

Małgorzata Jóźwiak

Projekty uchwał będące przedmiotem obrad Sesji Rady Gminy są dostępne do wglądu wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej 

https://bip.ug.bocki.wrotapodlasia.pl/rad_gmi/uch_rad/projekty_uchwal.html

                                                                     


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Boćki

Załączniki do treści

 • załącznik (PDF, 36,78 KB)

  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Boćki

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2016-06-14

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2006-09-08

Data modyfikacji: 2019-04-18

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2006-09-08