Informacje Rady Gminy

INFORMACJA
dla mieszkańców gminy i osób zainteresowanych
podaje się do wiadomości iż w godzinach pracy urzędu:
 
1/ w pokoju nr 3
- można złożyć korespondencję w sprawach skarg i wniosków, podań i innych petycji
2/ w pokoju nr 2
- można uzyskać informację dotyczącą udostępnienia wglądu do zbiorów przepisów gminnych, Dzienników Ustaw, Dzienników Urzędowych i Monitorów Polskich
3/ w pokoju nr 5
- udostępniony jest wgląd do protokołów Sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady Gminy
 

 Przewodniczący Rady Gminy

przyjmuje interesantów
w środy w godz. 10oo-12oo
w pokoju Nr 5 Urzędu Gminy Boćki ul. Plac Armii Krajowej 3.
 
Przewodniczący Rady Gminy
przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków
w poniedziałki w godz. 14oo-17oo

w pokoju Nr 5 Urzędu Gminy Boćki ul. Plac Armii Krajowej 3


Boćki, dnia 18.12.2017

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY BOĆKI

ZAWIADOMIENIE

            Niniejszym zawiadamiam mieszkańców gminy, iż w dniu  28 grudnia 2017 roku o godzinie  10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Boćkach odbędą się obrady XXIV Sesji Rady Gminy Boćki, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXIV Sesji Rady Gminy i przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu obrad z XXIII Sesji Rady Gminy
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2024
 5. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2018 rok
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych Gminy Boćki gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu Rewitalizacji Gminy Boćki na lata 2017 – 2023 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2018 r.
 12. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym
 13. Sprawy różne i bieżące gminy
 14. Interpelacje i zapytania radnych
 15. Odpowiedzi Wójta na wnioski i interpelacje
 16. Zamknięcie obrad sesji

z poważaniem

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Rzepniewski

Projekty uchwał będące przedmiotem obrad XVI Sesji Rady Gminy są dostępne do wglądu wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej http://bip.ug.bocki.wrotapodlasia.pl

                                                                     


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Boćki

Załączniki do treści

 • załącznik (PDF, 36,78 KB)

  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Boćki

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2016-06-14

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2006-09-08

Data modyfikacji: 2017-12-21

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2006-09-08