Informacje Rady Gminy

INFORMACJA
dla mieszkańców gminy i osób zainteresowanych
podaje się do wiadomości iż w godzinach pracy urzędu:
 
1/ w pokoju nr 3
- można złożyć korespondencję w sprawach skarg i wniosków, podań i innych petycji
2/ w pokoju nr 2
- można uzyskać informację dotyczącą udostępnienia wglądu do zbiorów przepisów gminnych, Dzienników Ustaw, Dzienników Urzędowych i Monitorów Polskich
3/ w pokoju nr 5
- udostępniony jest wgląd do protokołów Sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady Gminy
 

 Przewodniczący Rady Gminy

przyjmuje interesantów
w środy w godz. 10oo-12oo
w pokoju Nr 5 Urzędu Gminy Boćki ul. Plac Armii Krajowej 3.
 
Przewodniczący Rady Gminy
przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków
w poniedziałki w godz. 14oo-17oo

w pokoju Nr 5 Urzędu Gminy Boćki ul. Plac Armii Krajowej 3


Boćki, dnia 18.09.2017

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY BOĆKI

ZAWIADOMIENIE

 

            Niniejszym zawiadamiam mieszkańców gminy, iż w dniu 28 września 2017 roku o godzinie  10.00 w Urzędzie Gminy w Boćkach odbędą się obrady XXII Sesji Rady Boćki, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy i przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu obrad XXI Sesji Rady Gminy
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Boćki
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF na 2017 rok
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Boćki
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie Boćki lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
 8. Sprawy różne i bieżące gminy
 9. Interpelacje i zapytania radnych
 10. Odpowiedzi Wójta na wnioski i interpelacje
 11. Zamknięcie obrad sesji

 

z poważaniem

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Rzepniewski

Projekty uchwał będące przedmiotem obrad XVI Sesji Rady Gminy są dostępne do wglądu wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej http://bip.ug.bocki.wrotapodlasia.pl

                                                                     


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Boćki

Załączniki do treści

 • załącznik (PDF, 36,78 KB)

  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Boćki

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2016-06-14

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2006-09-08

Data modyfikacji: 2017-09-19

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2006-09-08