Informacje Rady Gminy

INFORMACJA
dla mieszkańców gminy i osób zainteresowanych
podaje się do wiadomości iż w godzinach pracy urzędu:
 
1/ w pokoju nr 3
- można złożyć korespondencję w sprawach skarg i wniosków, podań i innych petycji
2/ w pokoju nr 2
- można uzyskać informację dotyczącą udostępnienia wglądu do zbiorów przepisów gminnych, Dzienników Ustaw, Dzienników Urzędowych i Monitorów Polskich
3/ w pokoju nr 5
- udostępniony jest wgląd do protokołów Sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady Gminy
 

 Przewodniczący Rady Gminy

przyjmuje interesantów
w środy w godz. 10oo-12oo
w pokoju Nr 5 Urzędu Gminy Boćki ul. Plac Armii Krajowej 3.
 
Przewodniczący Rady Gminy
przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków
w poniedziałki w godz. 14oo-17oo

w pokoju Nr 5 Urzędu Gminy Boćki ul. Plac Armii Krajowej 3


Boćki, dnia 14.03.2018

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY BOĆKI

ZAWIADOMIENIE

Niniejszym zawiadamiam mieszkańców gminy, iż w dniu  27 marca 2018 roku o godzinie  10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Boćkach odbędą się obrady XXVI Sesji Rady Gminy Boćki, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy i przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu obrad z XXV Sesji Rady Gminy
 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Boćki za 2017 rok
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach w 2017r
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach w 2017r
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach w 2017 r
 7. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Boćkach w 2017 roku
 8. Informacja z realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Boćki w 2017 roku
 9. Informacja z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017r
 10. Informacja z działalności pracy Komisji Rady Gminy w 2017 roku
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do WPF na 2018 r
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
 14. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym
 15. Sprawy różne i bieżące gminy
 16. Interpelacje i zapytania radnych
 17. Odpowiedzi Wójta na wnioski i interpelacje
 18. Zamknięcie obrad sesji

 

z poważaniem

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Rzepniewski

Projekty uchwał będące przedmiotem obrad XVI Sesji Rady Gminy są dostępne do wglądu wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej http://bip.ug.bocki.wrotapodlasia.pl

                                                                     


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Boćki

Załączniki do treści

 • załącznik (PDF, 36,78 KB)

  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Boćki

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2016-06-14

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2006-09-08

Data modyfikacji: 2018-03-19

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2006-09-08