Ogłoszenia aktualne

Informacja dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie w związku z wprowadzeniem „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)”


BGK.6733.01.2016 OBWIESZCZENIE o wydanej w dn. 10.07.2017r. decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.


BGK.6733.01.2016 OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: budowy linii elektroenergetycznej kablowej podziemnej średniego napięcia 15kV o długości do 480m” na części działek oznaczonej nr geodez. 697/1, 696/2, 696/11, 1412 i 699/7 położonych w obrębie gruntów: nr 0002 Boćki


K O M U N I K A T DZIEŃ OTWARTY W DELEGATURACH KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO 21 czerwca br. w godzinach 9.00-15.00


Harmonogram odbioru odpadów na terenie Gminy Boćki w okresie VII-XII 2017r.


GM.683.1.4.2017 postępowanie w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Bielskiego na podstawie ostatecznej decyzji wydanej z upoważnienia Starosty Bielskiego Nr 18/2017 o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej znak AŚ.6740.339.2016


DIT-III.7430.35.2016 OBWIESZCZENIE zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski - Chlebczyn w ramach zadania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego drogi krajowej nr S19 na odcinku Ploski-Chlebczyn długości ok. 68 km wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 66 długości ok. 7 km na obwodnicy Bielska Podlaskiego”


Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie pozakonkursowym z zakresu: rozwoju sportu pn.:" Młodzież jest najważniejsza, rozdanie drugie dogrywka"


Wójta Gminy Boćki informuje o wynikach konkursu na realizację zadania własnego Gminy Boćki z zakresu rozwoju sportu w 2017 roku


GM. 683.6.1.4.2017 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Bielskiego na podstawie ostatecznej decyzji wydanej z upoważnienia Starosty Bielskiego Nr 18/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak AŚ.6740.339.2016 z dnia 23 stycznia 2017 r


BGK.6733.1.2017 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii elektroenergetycznej kablowej podziemnej średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia oraz napowietrznej stacji transformatorowej w obszarze nieruchomości położonych w obrębie wsi Sielc


DIT-III.7430.35.2016 Obwieszczenie dot. Projektu robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S19 na odcinku Plaski - Chlebczyn m ramach zadaniu studium techniczno-ekonomiczno- środowiskowego drogi krajowej nr S19 na odcinku Ploski-Chlebczyn długości ok. 68 km wraz Z budową odcinku drogi krajowej nr 66 długości ok. 7 km na obwodnicy Bielska Podlaskiego.


AŚ.6740.339.2016 Obwieszczenie dot. realizacji inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1751B w miejscowości Wylan przez rzekę Lęśną wraz rozbudową dojazdów”.


DIT-III.7430.35.2016 OBWIESZCZENIE pt. „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski - Chlebczyn w ramach zadania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego drogi krajowej nr SI9 na odcinku Ploski-Chlebczyn długości ok. 68 km wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 66 długości ok. 7 km na obwodnicy Bielska Podlaskiego”.


Obwieszczenie Wójta Gminy Boćki z dnia 3 stycznia 2017r. o wydaniu postanowienia pozytywnie opiniującego projekt robót geologicznych


Harmonogram odbioru odpadów w gminie Boćki I-VI 2017r.

 

Załączniki do treści

 • Informacja (PDF, 111.24 KB)

  Barszcz Sosnowskiego

 • Informacja (PDF, 106.1 KB)

  Informacja Wojewody Podlaskiego w sprawie środków podejmowanych w związku w wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń.

 • Informacja (PDF, 338.84 KB)

  WG-VI.7155.24.2015.AA (…) w sprawie zastosowania pomocy de minimis wsparcia finansowego rolnikom w gospodarstwach, w których wystąpiły straty spowodowana przez dziki (…)

 • Informacja (PDF, 1.64 MB)

  PS-I.9452.10.2015.IW wykaz podmiotów, które świadczą bezpłatną pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 • Informacja (PDF, 110.5 KB)

  AŚ.6261.1.2014(…) o udziale społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko realizacji uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do (…)

 • Informacja (PDF, 408.02 KB)

  Harmonogram odbioru odpadów w gminie Boćki w 2015 r.

 • Informacja (PDF, 309.4 KB)

  WYLICZENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2016

 • OBWIESZCZENIE (PDF, 315.1 KB)

  postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej Nr 108752B- Wandalin

 • OBWIESZCZENIE (PDF, 38.92 KB)

  Aś.6740.168.2015 decyzja dla inwestycji pn.:budowie drogi gminnej Nr 108752B

 • OBWIESZCZENIE (PDF, 55.5 KB)

  Podlaski w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1696B odcinek w miejscowości Torule

 • OBWIESZCZENIE (PDF, 47.72 KB)

  BGK.6220.6.2015 „Przebudowa odcina istniejącej drogi gminnej od ulicy wsi Mołoczki do drogi powiatowej Nr 1740B do wsi Śnieżki”.

 • OBWIESZCZENIE (PDF, 116.92 KB)

  Przebudowa odcinka drogi gminnej nr geod. 81, 184, 355, 228, 477, 493/1 od drogi powiatowej nr 1746B Boćki - Krasna Wieś do wsi Nurzec

 • OBWIESZCZENIE (PDF, 107.92 KB)

  AŚ.6740.248.2015 w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1696B w miejscowości Torule do mostu na rzece Czarna

 • OBWIESZCZENIE (PDF, 115.71 KB)

  BGK.6220.8.2015 Przebudowa drogi od ulicy wsi Wygonowo do drogi powiatowej Lubiejki Nr 1751B

 • OBWIESZCZENIE (PDF, 123.99 KB)

  AŚ.6341.70.2015 Zawiadomienie dot. postępowania administracyjnego w sprawie: wygaszenia obowiązującego pozwolenia wodno prawnego tj. decyzji starosty Bielskiego z dnia 15.02.2006 roku znak AŚ.6223-2/06 na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych rzek

 • Ogłoszenie (PDF, 26.01 KB)

  Ogłoszenie Wójta Gminy Boćki

 • Ogłoszenie (PDF, 216.86 KB)

  Wójt Gminy Boćki ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego w ramach Działania 7.1. Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

 • OGŁOSZENIE (PDF, 41.68 KB)

  OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU DROGOWEGO

 • OGŁOSZENIE (PDF, 126.75 KB)

  Oferenci na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

 • Ogłoszenie (PDF, 109.49 KB)

  OBWIESZCZENIE Starosty Bielskiego AŚ.6341.70.2015 o wydaniu decyzji z dn. 09.02.2016r.

 • Ogłoszenie (PDF, 54.14 KB)

  BGK. 6822.1.2016 Ogłoszenie Wójta Gminy Boćki z dnia 19 kwietnia 2016r. Wójt Gminy Boćki podaje do publicznej wiadomości, iż przygotowano materiały inwentaryzacyjne niżej podanych nieruchomości położonych na terenie Gminy Boćki przeznaczonych do komunaliz

 • ZARZĄDZENIE NR 11/2016 (PDF, 350.04 KB)

  z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia dni pracy w miesiącu maju 2016 roku

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2016-06-17

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2006-01-27

Data modyfikacji: 2017-07-18

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2006-01-27