Zarządzenia Wójta - rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 37/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 36/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie odwołania Sołtysa w sołectwie Nurzec oraz zarządzenia wyborów uzupełniających w tym sołectwie.

ZARZĄDZENIE NR 35/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 34/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 33/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 32/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 31/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 30/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Boćki z zakresu rozwoju sportu w 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 29/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 28/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 27/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 26/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 25/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego

ZARZĄDZENIE NR 24/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 30 maja 2020 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Boćki za rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 23/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 22/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 21/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie odwołania zakazu handlu na targowisku w Boćkach

ZARZĄDZENIE NR 20/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Boćki sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 19/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 18/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 17/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 16/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 15/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie tymczasowych procedur obsługi interesanta

ZARZĄDZENIE NR 14/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad obowiązujących na terenie Gminy Boćki związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

ZARZĄDZENIE NR 13/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 poprzez czasowe zawieszenie handlu na targowisku w Boćkach.

ZARZĄDZENIE NR 12/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Boćki będących w wieczystym użytkowaniu położonych na terenie Gminy Boćki

ZARZĄDZENIE NR 11/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 poprzez czasowe zawieszenie handlu na targowisku w Boćkach.

ZARZĄDZENIE NR 10/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Boćki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie tymczasowych procedur obsługi interesanta

ZARZĄDZENIE NR 8/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad obowiązujących na terenie Gminy Boćki związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

ZARZĄDZENIE NR 7/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 marca 2020 r. sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 6/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 5/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, oraz oddziałów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Boćki

ZARZĄDZENIE NR 4/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 3/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie odwołania Sołtysów w Sołectwach: Boćki II i Bodaczki oraz zarządzenia wyborów uzupełniających w tych sołectwach

ZARZĄDZENIE NR 2/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Boćki z zakresu rozwoju sportu w 2020 roku

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2020-01-03

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2020-08-05

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2020-01-03