Zarządzenia Wójta - rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 65/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 64/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wytycznych do sporządzania sprawozdań finansowych jednostek budżetowych oraz sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego

ZARZĄDZENIE NR 63/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boćki.

ZARZĄDZENIE NR 62/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021

ZARZĄDZENIE NR 61/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 60/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 59/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 58/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Gminie Boćki procedury wewnętrznej dotyczącej raportowania schematów podatkowych

ZARZĄDZENIE NR 57/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Zastępcy Wójta Gminy Boćki

ZARZĄDZENIE NR 56/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania na stanowisko Zastępcy Wójta

ZARZĄDZENIE NR 55/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 54/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Boćki

ZARZĄDZENIE NR 53/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie projektu budżetu gminy Boćki na rok 2021

ZARZĄDZENIE NR 52/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI Z DNIA 10 LISTOPADA 2020 ROKU w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2024

ZARZĄDZENIE NR 51/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 50/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 49/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 48/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 47/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 1 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

ZARZĄDZENIE NR 46/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności

ZARZĄDZENIE NR 45/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach

ZARZĄDZENIE NR 44/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 43/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 42/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 14 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Boćki położonych na terenie Gminy Boćki

ZARZĄDZENIE NR 41/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 40/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 39/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 38/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach

ZARZĄDZENIE NR 37/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 36/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie odwołania Sołtysa w sołectwie Nurzec oraz zarządzenia wyborów uzupełniających w tym sołectwie.

ZARZĄDZENIE NR 35/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 34/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 33/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 32/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 31/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 30/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Boćki z zakresu rozwoju sportu w 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 29/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 28/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 27/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 26/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 25/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego

ZARZĄDZENIE NR 24/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 30 maja 2020 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Boćki za rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 23/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 22/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 21/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie odwołania zakazu handlu na targowisku w Boćkach

ZARZĄDZENIE NR 20/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Boćki sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 19/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 18/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 17/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 16/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 15/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie tymczasowych procedur obsługi interesanta

ZARZĄDZENIE NR 14/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad obowiązujących na terenie Gminy Boćki związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

ZARZĄDZENIE NR 13/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 poprzez czasowe zawieszenie handlu na targowisku w Boćkach.

ZARZĄDZENIE NR 12/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Boćki będących w wieczystym użytkowaniu położonych na terenie Gminy Boćki

ZARZĄDZENIE NR 11/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 poprzez czasowe zawieszenie handlu na targowisku w Boćkach.

ZARZĄDZENIE NR 10/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Boćki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie tymczasowych procedur obsługi interesanta

ZARZĄDZENIE NR 8/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad obowiązujących na terenie Gminy Boćki związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

ZARZĄDZENIE NR 7/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 marca 2020 r. sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 6/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 5/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, oraz oddziałów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Boćki

ZARZĄDZENIE NR 4/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 3/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie odwołania Sołtysów w Sołectwach: Boćki II i Bodaczki oraz zarządzenia wyborów uzupełniających w tych sołectwach

ZARZĄDZENIE NR 2/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Boćki z zakresu rozwoju sportu w 2020 roku

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2020-01-03

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2020-12-31

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2020-01-03