Zarządzenia Wójta - rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 59/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 58/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 57/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 56/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 55/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 54/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boćki

ZARZĄDZENIE NR 53/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 52/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Boćki oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności.

ZARZĄDZENIE NR 51/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 50/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie projektu budżetu gminy Boćki na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 49/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI Z DNIA 12 LISTOPADA 2019 ROKU w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2024

ZARZĄDZENIE NR 48/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 47/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Boćki położonych na terenie Gminy Boćki

ZARZĄDZENIE NR 46/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 45/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 44/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach

ZARZĄDZENIE NR 42/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 9 września 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Andryjankach w zakresie zarządu mieniem komunalnym

ZARZĄDZENIE NR 41/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 9 września 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach w zakresie zarządu mieniem komunalnym

ZARZĄDZENIE NR 40/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 39/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 38/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Boćki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 37/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 36/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach

ZARZĄDZENIE NR 35/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Andryjankach

ZARZĄDZENIE NR 34/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Boćkach

ZARZĄDZENIE NR 33/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Andryjankach

ZARZĄDZENIE NR 32/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Integracji Społecznej w Boćkach

ZARZĄDZENIE NR 31A/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Boćkach

ZARZĄDZENIE NR 31/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach

ZARZĄDZENIE NR 30/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Andryjankach

ZARZĄDZENIE Nr 29/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23.07.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach

ZARZĄDZENIE Nr 28/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23.07.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Andryjankach

ZARZĄDZENIE NR 27/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 26/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 18 lipca 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Boćki z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 25/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 05 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Andryjankach

ZARZĄDZENIE NR 24/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 04 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach

ZARZĄDZENIE NR 23/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 22/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 21/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedur udzielenia pożyczek dla samorządowych instytucji kultury z terenu gminy Boćki

ZARZĄDZENIE NR 20/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego zespołu interdyscyplinarnego

ZARZĄDZENIE NR 19/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 18/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Boćki za rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 17/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 16/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 15/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 14A/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Boćkach

ZARZĄDZENIE NR 14/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Boćkach

ZARZĄDZENIE NR 13/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 12/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Boćki sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 11/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 10/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 9/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 8/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2019 r. sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 7/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

ZARZĄDZENIE NR 6/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 5/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie w określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, oraz oddziałów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Boćki

ZARZĄDZENIE NR 4/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 3/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów oraz członków Rad Sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy Boćki

ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 4 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Boćki z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2019-02-05

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2019-12-30

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2019-02-05