Zarządzenia Wójta - rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 45/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 44/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 43/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 42/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boćki

ZARZĄDZENIE NR 41/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 40/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 39/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania sprzętu pożarniczego stanowiącego własność Gminy Boćki.

Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Boćki z dnia 03 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Boćki w sprawie  przyjęcia Programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok 

ZARZĄDZENIE NR 37/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 36/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 35/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 34/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 33/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI Z DNIA 7 LISTOPADA 2018 ROKU w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2024

ZARZĄDZENIE NR 32/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 31/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 29/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 28/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 27/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 26/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 25/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 24/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Boćki  z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 22/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Boćki z zakresu rozwoju sportu w 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 21/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 20/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 17/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności w jednostkach budżetowych w Gminie Boćki

ZARZĄDZENIE NR 16/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 15/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Boćki położonych na terenie Gminy Boćki

ZARZĄDZENIE NR 14/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 12/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 11/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 10/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 9/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 8/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Boćki sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 7/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 4/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego, w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Boćkach Pana Eugeniusza Mieleszko, który miał miejsce w dniu 11 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 3/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego, w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Boćkach Pana Grzegorza Kuczyńskiego, który miał miejsce w dniu 11 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Boćki z zakresu rozwoju sportu w 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2018-01-02

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2019-01-03

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2018-01-02