Zarządzenia Wójta - rok 2017

Numer Data Tytuł
49/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
48/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
47/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Boćki
46/2017 z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy
44/2017 z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
43/2017 z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
42/2017 z dnia 1 grudnia 2017r. w sprawie zmiany składu osobowego zespołu interdyscyplinarnego
41/2017 z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
40/2017 z dnia 16 listopada 2017r. z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
39/2017 z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok
38/2017 z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2024
37/2017 z dnia 6 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
36/2017 z dnia 23 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
35/2017 z dnia 12 października 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Boćki w sprawie  przyjęcia Programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
34/2017 z dnia 10 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
33/2017 z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
32/2017 z dnia 20 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
31/2017 z dnia 8 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
30/2017 z dnia 4 września 2017r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność i mienie Gminy Boćki położonych na terenie Gminy Boćki
29/2017 z dnia 1 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
28/2017 z dnia 14 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez gminę pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie gminy na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
27/2017 z dnia 04 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Boćki z zakresu rozwoju sportu w 2017roku
26/2017 z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
25/2017 z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku
24/2017 z dnia 18 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
23/2017 z dnia 18 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
22/2017 z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
21/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/89/17 Rady Gminy Boćki z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2017 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022
20/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
19/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w dniu 09 lipca 2017 roku
18/2017 z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Andryjankach
17/2017 z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
16/2017 z dnia 9 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
15/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
14/2017 z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boćkach
13/2017 z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
12/2017 z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Boćkach
11/2017 dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Boćki sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok
10/2017 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
9/2017 z dnia 10 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
8/2017 z dnia 10 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Boćki z zakresu rozwoju sportu w 2017roku
7/2017 z dnia 2 marca 2017r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
6/2017 z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
5/2017 z dnia 3 lutego 2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
4/2017 z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie odwołania ze stanowiska i cofnięcie pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach
3/2017 z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2/2017 z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach
1/2017 z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2017-01-03

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2018-02-23

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2017-01-09