ZARZĄDZENIE NR 54/2016 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 30 grudnia 2016 roku W sprawie ochrony lokali obwodowych komisji ds. referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w lokalnym referendum zarządzonym na dzień 15 stycznia 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 53/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 52/16 WÓJTA GMINY BOĆKI Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 ROKU w sprawie planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok

Zarządzenie Nr 51/16 Wójta Gminy Boćki z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boćki

ZARZĄDZENIE NR 50/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 49/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 48/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Boćki

ZARZĄDZENIE NR 47/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Boćki

ZARZĄDZENIE NR 46/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Boćki z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Boćki w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 44/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 43/16 WÓJTA GMINY BOĆKI Z DNIA 8 LISTOPADA 2016 ROKU w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 42/16 WÓJTA GMINY BOĆKI Z DNIA 8 LISTOPADA 2016 ROKU w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022

ZARZĄDZENIE NR 41/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 40/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 24 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 39/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 38/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Boćki z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany składu osobowego zespołu interdyscyplinarnego

ZARZĄDZENIE NR 36/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 9 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 35/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 2 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 34/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 33/2016 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Boćki z zakresu rozwoju sportu w 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 32/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 31/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 30/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 29/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Boćki z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Boćki z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie powołania rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania zwierząt w związku z rosnącym zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń

ZARZĄDZENIE NR 26/2016 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach w zakresie zarządu mieniem komunalnym

ZARZĄDZENIE NR 25/2016 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach w zakresie zarządu mieniem komunalnym

ZARZĄDZENIE NR 24/2016 Wójta Gminy Boćki z dnia 30.06.2016 r. W sprawie powołania Komisji Skontrowej do przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Boćkach

ZARZĄDZENIE NR 23/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 22/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Boćki dot. zadań w zakresie kultury i sztuki.

Zarządzenie Nr 21A/2016 Wójta Gminy Boćki z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód powstałych w infrastrukturze drogowej oraz budynkach i budowlach w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim był deszcz nawalny i huragan w dniu 17 czerwca 2016 roku,

ZARZĄDZENIE NR 21/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 20/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 19/2016 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach

ZARZĄDZENIE NR 18/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 17/16  z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 16/16  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 15/16 z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 14/16  z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr X/61/16 rady Gminy Boćki z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2022

Zarządzenie Nr 13/16  z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Boćki sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok

Zarządzenie Nr 12/16  z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 11/16 z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 10/16  z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 9/16  z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Zarządzenie Nr 8/16  z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 7/16 z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 6/16  z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 5/16  z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 4/16 z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 3/16  z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 2/16  z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej ofert na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaski

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 11.01.2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Boćki z zakresu rozwoju sportu w 2016roku

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2016-06-08

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2016-01-11

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2017-09-25

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2016-01-11