ZARZĄDZENIE NR 50/14  z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boćki

ZARZĄDZENIE NR 49/14  Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 48/14  z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 46/14  z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 45/14  z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Boćki w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi (…)

ZARZĄDZENIE NR 43/14 z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 42/14   z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 41/14 z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 40/14  Z DNIA 7 LISTOPADA 2014 ROKU w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2022

ZARZĄDZENIE NR 39/14 z dnia 31 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 38/14   z dnia 23 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 37/14 z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 36/14 z dnia 9 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 35/14  z dnia 29 sierpnia 2014r w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2014/2015.

ZARZĄDZENIE NR 33/14  z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 32/14 z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 31/14  z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/14 Wójta Gminy Boćki z dnia 14 lipca 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 30/14  z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Boćki z zakresu rozwoju sportu w 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 29/14  z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 28/14 z dnia 09 lipca 2014r w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 27/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 26/14  Z DNIA 24 CZERWCA 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022

ZARZĄDZENIE NR 25/14  z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 24/14   z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach

ZARZĄDZENIE NR 22/14 z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność i mienie Gminy Boćki położonych na terenie Gminy Boćki

ZARZĄDZENIE NR 21/14   z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

ZARZĄDZENIE NR 20/14  z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach planowanego deficytu

ZARZĄDZENIE NR 19/14 z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 18/14  z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach do prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna.

ZARZĄDZENIE NR 17/14 z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach

ZARZĄDZENIE NR 16/14  z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 15/14  z dnia 05 maja 2014 w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

ZARZĄDZENIE NR 14/14 z dnia 05 maja 2014 w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

ZARZĄDZENIE NR 13/14   z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 12/14 z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 11/14  z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

ZARZĄDZENIE NR 10/14  z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 9/14 z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Boćki w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 8/14  z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Boćki sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 7/14  z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 6/14  z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 4/14  z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 3/14 z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 2/14  w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Boćki z zakresu rozwoju sportu w 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 1/14 z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2014-01-21

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2015-01-15

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2014-01-21