ZARZĄDZENIE NR 43/13  z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

ZARZĄDZENIE NR 42/13  z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boćki

ZARZĄDZENIE NR 41/13 Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 ROKU w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 40/13  z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

ZARZĄDZENIE NR 39/13  z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

ZARZĄDZENIE NR 38/13   z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

ZARZĄDZENIE NR 37/13  Z DNIA 8 LISTOPADA 2013 ROKU w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 36/13  Z DNIA 8 LISTOPADA 2013 ROKU w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022

ZARZĄDZENIE NR 35/13  z dnia 31 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

ZARZĄDZENIE NR 34/13   z dnia 28 października 2013 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE NR 33/13  z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Boćki w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

ZARZĄDZENIE NR 32/13  z dnia 21 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

ZARZĄDZENIE NR 31/13  z dnia 9 października 2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Boćki dotyczących zadań w zakresie kultury i sztuki

ZARZĄDZENIE NR 30/13  z dnia 25 września 2013 roku w sprawie dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych

ZARZĄDZENIE NR 29/13 z dnia 23 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

ZARZĄDZENIE NR 28/13   z dnia 20 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

ZARZĄDZENIE NR 27/13  z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzieleniu pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych

ZARZĄDZENIE NR 26/13   z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

ZARZĄDZENIE NR 25/13  z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Boćki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

ZARZĄDZENIE NR 24/13 z dnia 9 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

ZARZĄDZENIE NR 23/13  z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 22/13 z dnia 06 sierpnia 2013r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 21/13  z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Andryjankach w zakresie zarządu mieniem komunalnym

ZARZĄDZENIE NR 20/13 z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Andryjankach

ZARZĄDZENIE NR 19/13  z dnia 02 lipca 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Boćkach w zakresie zarządu mieniem komunalnym

ZARZĄDZENIE NR 18/13 z dnia 02 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Andryjankach

ZARZĄDZENIE NR 17/13  z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

ZARZĄDZENIE NR 16/13  z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Boćkach

ZARZĄDZENIE NR 15/13  z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach

ZARZĄDZENIE NR 14/13  z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Boćkach

ANEKS   do ZARZĄDZENIA nr 14/2013 Wójta Gminy Boćki z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Boćkach

Zarządzenie nr  13/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu  na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Andryjankach

ZARZĄDZENIE NR 12/13 z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

ZARZĄDZENIE NR 11/13  z dnia 04 czerwca 2013r w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego

Zarządzenie nr  10/2013  z dnia  03 czerwca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu  na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Boćkach

ZARZĄDZENIE NR 9/13 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

ZARZĄDZENIE NR 8/13 z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

ZARZĄDZENIE NR 7/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

ZARZĄDZENIE NR 6/13 z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

ZARZĄDZENIE NR 5/13 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Boćki sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 4/13   z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień przekraczających kwotę 60 000 euro

ZARZĄDZENIE NR 3/13 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 2/13 z dnia z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

ZARZĄDZENIE NR 1/13 z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Boćki z zakresu rozwoju sportu w 2013 roku

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2013-01-21

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2013-01-21

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2014-01-30

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2013-01-21