Zarządzenia Wójta - rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 1/12  Z DNIA 2 STYCZNIA 2012 ROKU w sprawie przyznania dochodów i wydatków dla poszczególnych jednostek organizacyjnych

ZARZĄDZENIE NR 2/12 Z DNIA 2 STYCZNIA 2012 ROKU w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

ZARZĄDZENIE NR 3/12 z dnia 08 lutego 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

ZARZĄDZENIE NR 4/12 z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/12 z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 10/12 z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie organizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania w Gminie Boćki

ZARZĄDZENIE NR 11/12  z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 12/12 z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Boćki sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 13/12   z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach

ZARZĄDZENIE NR 15/12   z dnia 04 czerwca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Boćkach

ZARZĄDZENIE NR 16/12   z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 17/12  z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 18/12   z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Boćkach

ANEKS  do ZARZĄDZENIA nr 18/2012 Wójta Gminy Boćki z dnia 29 czerwca 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 19/12  z dnia 11 lipca 2012r w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 20/12  z dnia 23.07.2012 r. w sprawie utworzenia spółki przymusowej dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Boćki

ZARZĄDZENIE NR 21/12  z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 22/12 z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Andryjankach

ZARZĄDZENIE NR 23/12 z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

ZARZĄDZENIE NR 24/12  z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 25/12 z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 26/12  z dnia z dnia 08 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Boćkach

ZARZĄDZENIE NR 28/12  z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Andryjankach

ZARZĄDZENIE NR 29/12 z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Andryjankach w zakresie zarządu mieniem komunalnym

ZARZĄDZENIE NR 30/12 z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie przekazania obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Boćkach

ZARZĄDZENIE NR 31/12  z dnia 12 września2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Boćki w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Boćki.

ZARZĄDZENIE NR 32/12 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 34/12  z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 35/12 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 36/12 z dnia 12 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 37/12  z dnia 17 października 2012r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Boćki z zakresu rozwoju sportu w 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 39/12 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 40/12  z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 41/12  z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 42/12  Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 ROKU w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2018

ZARZĄDZENIE NR 43/12   Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 ROKU w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 45/12  z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 46/12   z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 47/12  z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 49/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 50/12  z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 51/12  w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boćki

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2012-01-03

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2015-10-08

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2012-01-03