ZARZĄDZENIE NR 35/2010  z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/2010  z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

ZARZĄDZENIE NR 31/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

ZARZĄDZENIE NR 30/2010 z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

ZARZĄDZENIE NR 29/2010 Z DNIA 9 LISTOPADA 2010 ROKU w sprawie projektu budżetu gminy na 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 28/2010  Z DNIA 8 LISTOPADA 2010 ROKU w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018

ZARZĄDZENIE NR 26/2010  z dnia 26 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

ZARZĄDZENIE NR 25/2010   z dnia 9 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

ZARZĄDZENIE NR 24/2010 z dnia 06 września 2010 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Kierownika Jednostki Organizacyjnej do Obsługi Finansowej Szkół

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

ZARZĄDZENIE NR 22/2010  z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

ZARZĄDZENIE NR 21/2010  z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 20/2010  z dnia 27 lipca 2010r. o wprowadzenia aneksu do Zarządzenia Nr 18/ 2010 z dnia 12 lipca 2010r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 18/2010  z dnia 12 lipca 2010r w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 17/2010  z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach

ZARZĄDZENIE NR 16/2010  z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

ZARZĄDZENIE NR 15/2010  z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach

ZARZĄDZENIE NR 14/2010  z dnia 18 czerwca 2010 w sprawie wprowadzenia zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Andrjankach

ZARZĄDZENIE NR 13/2010 z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

ZARZĄDZENIE NR 12/2010 z dnia 01 czerwca 2010 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego, lidera Biura oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego

ZARZĄDZENIE NR 11/2010  z dnia 01 czerwca 2010 w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 10/2010 z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

ZARZĄDZENIE NR 9/2010  z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

ZARZĄDZENIE NR 8/2010   z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

ZARZĄDZENIE NR 6/2010  z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 5 /2010  z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

ZARZĄDZENIE NR 4/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

ZARZĄDZENIE NR 3/2010  z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Boćkach w zakresie zarządu mieniem komunalnym

ZARZĄDZENIE NR 2/2010  z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Andryjankach w zakresie zarządu mieniem komunalnym

ZARZĄDZENIE NR 1/A/2010  Z DNIA 4 STYCZNIA 2010 ROKU w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

ZARZĄDZENIE NR 1/2010 Z DNIA 4 STYCZNIA 2010 ROKU w sprawie przyznania dochodów i wydatków dla poszczególnych jednostek organizacyjnych

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2010-02-15

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2013-05-02

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2010-02-15