Zarządzenia Wójta - rok 2009

ZARZĄDZENIE NR 28/2009   z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boćki

ZARZĄDZENIE NR 27/2009   Z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2010r

ZARZĄDZENIE NR 26/2009  z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 25/2009  z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 24/2009  Z DNIA 9 LISTOPADA 2009 ROKU w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 rok

ZARZĄDZENIE NR 22/2009   Z dnia 28 października w sprawie powołania Gminnej Komisji do ustalenia rozmiarów szkód powstałych wskutek nawalnych opadów deszczu w infrastrukturze drogowej stanowiącej mienie Gminy Boćki

ZARZĄDZENIE NR 21/2009z dnia 30 września 2009r sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 20/2009  z dnia 9 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 19/2009  Z dnia 4 września 2009r w sprawie przeznaczenia do zdobycia nieruchomości stanowiących własność i mienie Gminy Boćki położonych na terenie Gminy Boćki

 ZARZĄDZENIE NR 18/2009   z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

ZARZĄDZENIE NR 17/2009   z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 16/2009  z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 15/2009   z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 14/2009  z dnia 22 lipca 2009r w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 13/2009  z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE NR 12/2009   z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 11/2009  z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 10/2009 z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność, czas na zmiany”w ramach Programu (…)

ZARZĄDZENIE NR 9/2009   z dnia 22 maja w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2009  z dnia 12 maja 2009 w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 7/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność, czas na zmiany” w ramach Programu (…)

ZARZĄDZENIE NR 6/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/2009  w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

ZARZĄDZENIE NR 4/2009  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 3/09  w sprawie reorganizacji formacji obrony cywilnej

ZARZĄDZENIE NR 2/2009  w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 1/2009  w sprawie przyznania dochodów i wydatków dla poszczególnych jednostek organizacyjnych

 

Załączniki do treści

 • ZARZĄDZENIE NR 18/2009 (RTF, 217,57 KB)

  z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

 • ZARZĄDZENIE NR 20/2009 (RTF, 219,16 KB)

  z dnia 9 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 4/09 (RTF, 98,21 KB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 5/09 (ZIP, 93,37 KB)

  w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 1/2009 (DOC, 45 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie przyznania dochodów i wydatków dla poszczególnych jednostek organizacyjnych

 • ZARZĄDZENIE NR 10/2009 (RTF, 8,84 KB)

  z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność, czas na zmiany”w ramach Programu Operacyjn

 • ZARZĄDZENIE NR 11/2009 (DOC, 56,5 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 12/2009 (DOC, 89 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 13/2009 (RTF, 57,46 KB)

  z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych

 • ZARZĄDZENIE NR 14/2009 (RTF, 28,54 KB)

  z dnia 22 lipca 2009r w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • ZARZĄDZENIE NR 15/2009 (ZIP, 120,39 KB)

  z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2009 roku

 • ZARZĄDZENIE NR 16/2009 (ZIP, 521,26 KB)

  z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 17/2009 (RTF, 131,13 KB)

  z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 19/2009 (ZIP, 457,08 KB)

  Z dnia 4 września 2009r w sprawie przeznaczenia do zdobycia nieruchomości stanowiących własność i mienie Gminy Boćki położonych na terenie Gminy Boćki

 • ZARZĄDZENIE NR 2/2009 (DOC, 48,5 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2009 roku

 • ZARZĄDZENIE NR 21/2009 (ZIP, 134 B)

  z dnia 30 września 2009r sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 22/2009 (ZIP, 109,47 KB)

  Z dnia 28 października w sprawie powołania Gminnej Komisji do ustalenia rozmiarów szkód powstałych wskutek nawalnych opadów deszczu w infrastrukturze drogowej stanowiącej mienie Gminy Boćki

 • ZARZĄDZENIE NR 24/2009 (RTF, 4,96 MB)

  Z DNIA 9 LISTOPADA 2009 ROKU w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 25/2009 (DOC, 218 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 26/2009 (RTF, 314,02 KB)

  z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 27/2009 (ZIP, 594,09 KB)

  Z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2010r

 • ZARZĄDZENIE NR 28/2009 (DOC, 28,5 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boćki

 • ZARZĄDZENIE NR 3/09 (ZIP, 464,9 KB)

  w sprawie reorganizacji formacji obrony cywilnej

 • ZARZĄDZENIE NR 6/09 (RTF, 147,18 KB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 7/2009 (RTF, 9,47 KB)

  z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność, czas na zmiany”w ramach Programu Ope

 • ZARZĄDZENIE NR 8/2009 (DOC, 57 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 12 maja 2009 w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych

 • ZARZĄDZENIE NR 9/2009 (ZIP, 848,43 KB)

  z dnia 22 maja w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2009-01-23

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2013-05-02

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2009-01-23