Zarzadzenia Wójta Gminy Boćki - rok 2008

ZARZĄDZENIE NR 1/08  Z DNIA 2 STYCZNIA 2008 ROKU w sprawie przyznania dochodów i wydatków dla poszczególnych jednostek organizacyjnych

ZARZĄDZENIE NR 2/08  z dnia 31 stycznia 2008 w sprawie przekazania sprzętu strażackiego w OSP Dubno

ZARZĄDZENIE Nr 3/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego GOPS w Boćkach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawie(…)

ZARZĄDZENIE NR 4/08 z dnia 1 marca 2008 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZARZĄDZENIE NR 5/08  z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

ZARZĄDZENIE NR 6/08  z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE NR 7/08 Wójta Gminy Boćki z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Boćki

ZARZĄDZENIE NR 8/08 z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Boćki położonej na terenie Gminy Boćki

ZARZĄDZENIE NR 09/08  z dnia 05 maja 2008 roku w sprawie przekazania Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach

ZARZĄDZENIE NR 10/08  z dnia 05 maja 2008 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach

ZARZĄDZENIE NR 11/08 z dnia 05 maja 2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach w zakresie zarządu mieniem komunalnym

ZARZĄDZENIE NR 12/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE NR 13/08  w sprawie sposobu i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu podatników, którym udzielono pomocy publicznej

ZARZĄDZENIE NR 14/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 15 /08 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 17/08 w sprawie odwołania ze stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach

ZARZĄDZENIE NR 18/08 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach

ZARZĄDZENIE NR 19/08  w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach

ZARZĄDZENIE NR 20/08  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach w zakresie zarządu mieniem komunalnym

ZARZĄDZENIE NR 21/08  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE NR 22/08  w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

ZARZĄDZENIE NR 23/08  w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach

ZARZĄDZENIE NR 24/08 w sprawie powołania Komisji Skontrowej do przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Boćkach

ZARZĄDZENIE NR 25/08  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE NR 25A/08  w sprawie powołania Zespołu do spraw szacowania szkód powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku klęski żywiołowej, która miała miejsce w dniu 15-16 sierpnia 2008 r. na terenie Gminy Boćki

ZARZĄDZENIE NR 26/08  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE NR 27/08  w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok

ZARZĄDZENIE Nr 28/08  w sprawie: wprowadzenia Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Boćki

ZARZĄDZENIE NR 29/08  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE NR 30/08 w sprawie powołania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach

ZARZĄDZENIE NR 31/08  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/08  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE NR 33/08  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE NR 34/08w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boćki

Załączniki do treści

 • ZARZĄDZENIE NR 13/0 8 (RTF, 72,59 KB)

  w sprawie sposobu i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu podatników, którym udzielono pomocy publicznej

 • ZARZĄDZENIE NR 24/08 (RTF, 32,44 KB)

  w sprawie powołania Komisji Skontrowej do przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Boćkach

 • ZARZĄDZENIE NR 09/08 (RTF, 14,53 KB)

  ZARZĄDZENIE NR 09/08 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 05 maja 2008 roku w sprawie przekazania Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach

 • ZARZĄDZENIE NR 10/08 (RTF, 13,51 KB)

  ZARZĄDZENIE NR 10/08 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 05 maja 2008 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach

 • ZARZĄDZENIE NR 14/08 (RTF, 157,88 KB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 17/08 (RTF, 13,92 KB)

  w sprawie odwołania ze stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach

 • ZARZĄDZENIE NR 18/08 (RTF, 13,57 KB)

  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach

 • ZARZĄDZENIE NR 21/08 (RTF, 214,24 KB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 25/08 (RTF, 239,34 KB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 25A/08 (RTF, 9,5 KB)

  w sprawie powołania Zespołu do spraw szacowania szkód powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku klęski żywiołowej, która miała miejsce w dniu 15-16 sierpnia 2008 r. na terenie Gminy Boćki

 • ZARZĄDZENIE NR 26/08 (RTF, 90,24 KB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 27/08 (RTF, 2,92 MB)

  w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 29/08 (RTF, 290,67 KB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 30/08 (RTF, 14,39 KB)

  w sprawie powołania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach

 • ZARZĄDZENIE NR 31/08 (ZIP, 1007,83 KB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 32/08 (DOC, 53 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 33/08 (DOC, 26,5 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 1/08 (RTF, 68,35 KB)

  ZARZĄDZENIE NR 1/08 WÓJTA GMINY BOĆKI Z DNIA 2 STYCZNIA 2008 ROKU w sprawie przyznania dochodów i wydatków dla poszczególnych jednostek organizacyjnych

 • ZARZĄDZENIE NR 11/08 (RTF, 13,86 KB)

  ZARZĄDZENIE NR 11/08 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 05 maja 2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach w zakresie zarządu mieniem komunalnym

 • ZARZĄDZENIE NR 12/08 (RTF, 194,41 KB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 • Zarządzenie Nr 15 /08 (RAR, 111,03 KB)

  w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • ZARZĄDZENIE NR 19/08 (RTF, 55,02 KB)

  w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach

 • ZARZĄDZENIE NR 2/08 (PDF, 78,81 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 31 stycznia 2008 w sprawie przekazania sprzętu strażackiego w OSP Dubno

 • ZARZĄDZENIE NR 20/08 (RTF, 13,9 KB)

  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach w zakresie zarządu mieniem komunalnym

 • ZARZĄDZENIE NR 22/08 (RTF, 75,77 KB)

  w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 • ZARZĄDZENIE NR 23/08 (RTF, 12,75 KB)

  w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach

 • ZARZĄDZENIE Nr 28/08 (RTF, 19,75 KB)

  w sprawie: wprowadzenia Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Boćki

 • ZARZĄDZENIE NR 3/08 (RTF, 7,11 KB)

  ZARZĄDZENIE Nr 3/2008 Wójta Gminy Boćki z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego GOPS w Boćkach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawie zalicz

 • ZARZĄDZENIE NR 34/08 (RTF, 11,45 KB)

  w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boćki

 • ZARZĄDZENIE NR 4/08 (RTF, 32,86 KB)

  ZARZĄDZENIE Nr 4/2008 Wójta Gminy Boćki z dnia 1 marca 2008 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • ZARZĄDZENIE NR 5/08 (RTF, 1,84 MB)

  ZARZĄDZENIE NR 5/08 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 6/08 (RTF, 92,24 KB)

  ZARZĄDZENIE NR 6/08 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 • ZARZĄDZENIE NR 7/08 (RTF, 31,5 KB)

  Zarządzenie Nr 7/08 Wójta Gminy Boćki z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Boćki

 • ZARZĄDZENIE NR 8/08 (RTF, 10,67 KB)

  ZARZĄDZENIE Nr 8/2008 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Boćki położonej na terenie Gminy Boćki

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2008-05-08

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2013-05-02

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2008-05-08