ZARZĄDZENIA


Zarządzenia rejestr :

REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY BOĆKI za 2020

REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY BOĆKI za 2019

REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY BOĆKI za 2018

REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY BOĆKI za 2017

REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY BOĆKI za 2016

REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY BOĆKI za 2015

REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY BOĆKI za 2014

REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY BOĆKI za 2013

REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY BOĆKI za 2012

REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY BOĆKI za 2011

REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY BOĆKI za 2010

REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY BOĆKI za 2009

REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY BOĆKI za 2008

 

 


 

Numer i Data Zarządzenia:

Zarządzenie Dotyczy:

ZARZĄDZENIE Nr 1/03
z dnia 2 stycznia 2003 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Andryjankach w zakresie zarządu mieniem komunalnym

ZARZĄDZENIE Nr 2/03
z dnia 2 stycznia 2003 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Boćkach w zakresie zarządu mieniem komunalnym

ZARZĄDZENIE Nr 3/03
z dnia 2 stycznia 2003 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach w zakresie zarządu mieniem komunalnym

ZARZĄDZENIE Nr 4/03
z dnia 2 stycznia 2003 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Biblioteki w Boćkach w zakresie zarządu mieniem komunalnym

ZARZĄDZENIE Nr 5/03
z dnia 2 stycznia 2003 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach w zakresie zarządu mieniem komunalnym

ZARZĄDZENIE Nr 6/03
z dnia 9 stycznia 2003 roku

w sprawie określenia zasad organizowania konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy

ZARZĄDZENIE Nr 8/03
z dnia 28 lutego 2003 roku

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Andryjankach

ZARZĄDZENIE Nr 9/03
z dnia 19 marca 2003

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZARZĄDZENIE Nr 10/03
z dnia 21 marca 2003 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok

ZARZĄDZENIE Nr 14/03
z dnia 21 maja 2003 roku

w sprawie sposobu i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu podatników, którym umorzono zaległości podatkowe

ZARZĄDZENIE Nr 20/03
z dnia 30 czerwca 2003 roku

w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania w gminie Boćki

 


Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2017-01-23

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2006-12-01

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2021-02-05

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2006-12-01