Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy Boćki

Urząd posiada strukturę stanowiskową

 

W skład Urzędu wchodzą następujące stanowiska pracy:

 

STANOWISKA KIEROWNICZE:

- Wójt Gminy
- Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy
- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY:

 

- Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi Rady
- Stanowisko ds. obywatelskich
- Stanowisko ds. księgowości budżetowej i podatkowej
- Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
- Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki gruntami
- Stanowisko ds. budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
- Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej
- Stanowisko ds. drogownictwa

STANOWISKA OBSŁUGI:

 

- Radca prawny

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-24

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-24

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-24