ZARZĄDZENIE NR 9/2003
WÓJTA GMINY BOCKI
z dnia 19 marca 2003

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie art. 4 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

1. Kolejkowicz Alina
2. Zychora Jerzy
3. Skomorowski Marek
4. Pietraszko Kazimierz
5. Szpakowski Zbigniew
6. Gawryluk Witalis
7. Małyszczuk Jolanta
8. Puchalska Hanna
9. Ostaszewska Maria
10. Romaniuk Danuta

§ 2

1. Z powołanego w § 1 składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcję Przewodniczącego powierzam Pani Romaniuk Danucie natomiast funkcję sekretarza powierzam Pani Ostaszewskiej Marii.
2. Pozostałym osobom powierzam funkcję członków Komisji.

§ 3

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracować będzie na podstawie Regulaminu Komisji stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
mgr Stanisław Derehajło

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-24

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-24

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-24