ZARZĄDZENIE NR 8/03
WÓJTA GMINY BOĆKI
z dnia 28 lutego 2003 roku

 

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Andryjankach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 36a ust. 1, 2 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powierza się Pani JOLANCIE MAŁYSZCZUK stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Andryjankach od dnia 1 marca 2003 roku do dnia 31 sierpnia 2007 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
mgr Stanisław Derehajło

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-24

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-24

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-24