ZARZĄDZENIE NR 2/03
WÓJTA GMINY BOĆKI
z dnia 2 stycznia 2003 roku

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Boćkach w zakresie zarządu mieniem komunalnym.

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) postanawiam co następuje:

§ 1

Upoważnić Panią Dyrektor Zespołu Szkół w Boćkach Hannę Puchalską do dokonywania czynności zarządu mieniem komunalnym w zakresie:

1. zawierania umów o dostawy wody, energii elektrycznej, gazu, opału oraz innych mediów,
2. zawierania umów o ubezpieczania składników majątkowych, konserwacji urządzeń oraz innych umów związanych z bieżącą działalnością jednostki,
3. wynajmu pomieszczeń jednostki,
4. zakup wyposażenia i pomocy naukowych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Stanisław Derehajło

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-24

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-24

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-24