ZARZĄDZENIE NR 14/03
WÓJTA GMINY BOĆKI
z dnia 21 maja 2003 roku

w sprawie sposobu i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu podatników, którym umorzono zaległości podatkowe.

Na podstawie art. 16a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wykazy podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100 zł wywiesza się na okres 1 miesiąca na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
2. Wykazy, o których mowa w ust. 1 sporządza się według stanu na ostatni dzień kwartału, w którym dokonano umorzenia, wg wzoru zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
mgr Stanisław Derehajło

 

Załącznik do Zarządzenia
Nr 14/03 Wójta Gminy Boćki
z dnia 21 maja 2003 roku 
 

WYKAZ   PODATNIKÓW   GM.  BOĆKI,  KTÓRYM  UDZIELONO   POMOCY PUBLICZNEJ   W   2007 ROKU     TJ. UMORZONO    ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE, ODROCZONO TERMIN PŁATNOŚCI ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO, UDZIELONO ULGI Z TYTUŁU POWIĘKSZENIA GOSPODARSTWA LUB UTWORZNIEA NOWEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO, UDZIELONO ULGĘ INWESTYCYJNĄ

 
Podstawa prawna: art. 16a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.)
 

Na podstawie decyzji wydanych w  roku  2007 r.   

L.p.
Nazwisko i imię oraz adres podatnika
Kwota umorzonego podatku
Podstawa umorzenia zaległości podatk.
1.
Cylwik Joanna zam. Nurzec 1
3.716,00 zł
Ważny interes podatnika
2.
Chudzinski Bogdan zam. Boćki III
157,00 zł
j.w.
3.
Żoch Krystyna zam. Smolugi
338,60 zł
j.w.
4.
Rzepniewski Stanisław zam. Żołoćki
200,00 zł
j.w.
5.
Rzepniewski Sławomir zam. Boćki
200,00 zł
j.w.
6.
Rzepniewski Szczepan zam. Boćki II
124,82 zł
j.w.
7.
Tołwińska Maria zam. Jesionówka 6
756,00 zł
j.w.
8.
Muśko Mirosław zam. man 47
344,00 zl
j.w.
9.
Popławska Teresa zam. Boćki II
898,00 zł
j.w.
10.
Januszewski Jan zam. Żołoćki
300,00 zł
j.w.
11.
Szerszeń Jerzy zam. Bodaczki 3
357,00 zł
j.w.
12.
Matysiak Bożena zam. Wojtki
596,00 zł
j.w.
13.
Oksienczuk Irena zam. Starowieś
166,00 zł
j.w.
14.
Arbaszewski Stanisław zam. Siekluki 
435,00 zl
j.w.
15.
Musiewicz Władysław zam. Boćki
1.296,00 zl
j.w.
16.
Moczulski Jan zam. Pasieka
2.453,00 zł
j.w.
17.
Pietruk Jerzy zam. Mołoczki
164,00 zł
j.w.
18.
Wołosik Aleksander zam. Krasna Wieś
268,00 zł
j.w.
19.
Pietruczuk Wojciech zam. Krasna Wieś
240,00 zl
j.w.
20.
Niewiński Krzysztof zam. Kleosin
192,00 zł
j.w.
21.
Ofman Zbigniew zam. Bodaczki
226,00 zł
j.w.
22.
Karolczuk Zdzisław zam. Smolugi
550,00 zł
j.w.
23.
Stasiewicz Grzegorz zam. Starowieś
381,00 zł
j.w.
24.
Popławska Teresa zam. Boćki II
950,00 zł
j.w.
25.
Malinowski Ryszard zam. Andryjanki
173,00 zł
j.w.
26.
Nikołajuk Sławomir zam. Śnieżki
149,00 zł
j.w.
27.
Jodełko Jerzy zam. Gardzin
1.354,00 zł
j.w.
28.
Stołkowski Józef zam. Sielc
1.44,30 zł
j.w.
29.
Piotrkowska Jolanta zam. Andryjanki
270,00 zł
j.w.
30.
Zambrowski Ryszard zam. Bodaki
216,00 zł
j.w.
31.
Malczewski Andrzej zam. Nurzec Stacja
285,00 zł
j.w.
32.
Ryczkowski Antoni zam. Torule
131,00 zł
j.w.
33.
Szerszeń Dariusz zam. Boćki II
284,00 zł
j.w.
34.
Galicki Andrzej zam. Andryjanki
148,00 zl
j.w.
35.
Popik Jarosław zam. Dubno
 
 
36.
Wodyński Henryk zam. Siekluki
 
 
 
37.
Topczewski Sławomir zam. Boćki
 
 
38.
Szklarz Jan zam. Olszewo
 
 
39.
Rzepniewski Andrzej zam. Hawrylki
 
 
40.
Malinowski Mieczysław zam. Olszewo
 
 
41.
Chmur Eugeniusz zam. Boćki
 
 
42.
Zajączkowski Andrzej zam. Olszewo
 
 
43.
Mojsik Aleksander zam. Krasna Wieś
 
 
44.
Karolczak Tomasz zam. Sielc
 
 
45.
Niewińska Bożena zam. Hawryłki
 
 
46.
Tymosiak Józef zam. Boćki
 
 
47.
Traczuk Eugeniusz zam. Bielsk Podlaski
 
 
48.
Czarniawski Andrzej zam. Boćki
 
 
49.
Lewczuk Jerzy zam. Bielsk Podlaski
 
 
50.
Sawicka Jolanta zam. Bielsk Podlaski
 
 
51.
Zaremba Janusz zam. Boćki III
 
 
52.
Stec Aneta, Korniluk Jan zam. Bielsk Podlaski
 
 
53.
Lipiński Tadeusz zam. Boćki
 
 
54.
Małyszczuk Waldemar zam. Zaporośle
 
 
55.
Jachimowicz Waldemar zam. Klichy
 
 
56.
Jaźwiński Sławomir zam. Boćki
 
 
57.
Paluch Jerzy zam. Białystok
 
 
58.
Szeretucha Piotr zam. Bielsk Podlaski
 
 
59.
Szklarz Jan zam. Olszewo
 
 
60.
Rawiński Feliks zam. Boćki
 
 
61.
Gil Artur zam. Białystok
 
 
62.
Rzepniewski Krzysztof zam. Hawryłki
 
 
63.
Jaroszewicz Paweł zam. Starowieś
 
 
64.
Piotrowska Anna Renata zam. Siekluki
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2003-09-24

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2007-12-10

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2003-09-24