Urząd Gminy Boćki

Wójt Gminy

urzęduje w godzinach: poniedziałek - piątek od 8.00 do 16.00
Terminy przyjęć interesantów:
dzień tygodnia: środa
w godzinach: od 8.00 do 14.00

 

Obywatele przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków przez Wójta lub Sekretarza Gminy w poniedziałki każdego tygodnia w godzinach  10°° - 17°°.

W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawia skarg i wniosków jest dniem wolnym od pracy, obywatele są przyjmowani w następnym dniu roboczym

 

 

Sekretarz Gminy

urzęduje w godzinach: poniedziałek - piątek od 8.00 do 16.00

Przewodniczący Rady Gminy

Terminy przyjęć interesantów:
dzień tygodnia: środa
w godzinach: od 10.00 do 12.00

Wykaz pracowników Urzędu Gminy Boćki

Nazwa stanowiska

Imię i nazwisko pracownika

e-mail

nr pokoju

nr telefonu

Wójt Gminy

Dorota Kędra-Ptaszyńska

d.ptaszynska@gminabocki.pl

1

85 731 96 11

Sekretarz Gminy

Walenty Korycki
w.korycki@gminabocki.pl

2

85 731 96 14

Sekretariat/ BOK

Katarzyna Uljanow

sekretariat@gminabocki.pl

3

85 731 96 10

fax  85 731 96 12

Przewodniczący Rady Gminy
Małgorzata Jóźwiak

4

85 731 96 13

Kadry, sprawy organizacyjne, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 Katarzyna Izdebska

k.izdebska@gminabocki.pl

85 731 96 15

Księgowość podatkowa

Stypendia i dodatki mieszkaniowe, prace społeczno-użyteczne

 

Aneta Szuj

 

a.szuj@gminabocki.pl

 

 

6

 

 

85 731 96 16

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

Świadczenia wychowawcze 500+

Koordynator dostępności

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ochrona zwierząt gospodarskich i domowych

Edyta Gawryluk

 

 

Monika Grygoruk

 

 

e.gawryluk@gminabocki.pl

 

m.grygoruk@gminabocki.pl

 

 

 

7

85 731 96 27

85 731 96 19

 

 

 

Warunki zabudowy,

fundusz sołecki

Monika Kruszewska

m.kruszewska@gminabocki.pl

9

85 731 96 19

Wymiar podatków i opłat

Urszula Turkowicz

 

u.turkowicz@gminabocki.pl

 

 10

85 731 96 28

USC, Archiwum, OSP

Katarzyna Piotrowska

k.piotrowska@gminabocki.pl

12

85 731 96 26

Skarbnik Gminy

Mirosława Andrzejuk

m.andrzejuk@gminabocki.pl

13

85 731 96 23
 

Księgowość budżetowa

 

 

Ewa Kolada

Alina Niechoda

Joanna Majewska

e.kolada@gminabocki.pl

a.niechoda@gminabocki.pl

j.majewska@gminabocki.pl

14

85 731 96 24

Ewidencja Ludności, Oświata, Obsługa RG,

Magdalena Kozłowska

m.kozlowska@gminabocki.pl

15

85 731 96 21

GOPS

Agnieszka Lipińska
Izabela Sawicka Dorota Rzepniewska

 

 

16

 

85 731 96 17

Kierownik GOPS

Barbara Tołoczko

gopsbocki@gminabocki.pl

17

85 731 96 18

Zastępca Wójta

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych i drogownictwo

   Milena Korniluk

m.korniluk@gminabocki.pl

18

85 731 96 22

Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe,

 

Administrator ds. niejawnych i zarządzania siecią

Paweł Ryżyk

 

 

 

Mariusz Kurowicki

p.ryzyk@gminabocki.pl

 

 

 

m.kurowicki@gminabocki.pl

 

19

 

85 731 96 25

Budownictwo i inwestycje gminne

Mirosław Kolejkowicz

m.kolejkowicz@gminabocki.pl

20

85 731 96 20

Inspektor Danych Osobowych

Walenty Korycki

ido@gminabocki.pl

2

85 731 96 14

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2016-07-26

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2003-09-24

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2021-08-10

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2003-09-24