RGP.6220.6.2013 OBWIESZCZENIE dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy- Boćki.

RGP.6220.6.2013 DECYZJA sprawie wydania (...) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy- Boćki.

Aś.6740.289.20I3 OBWIESZCZENIE STAROSTY BIELSKIEGO z dnia 10.09.2013 o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi  powiatowej Nr 1706B od drogi krajowej Nr 19 do miejscowości  Piotrowo - Trojany

Obwieszczenie Starosty Bielskiego znak: AŚ. 6740.289.2013 z dnia 01.08.2013r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1706B od drogi krajowej Nr 19 do miejscowości Piotrowo -Trojany gmina Boćki

Aś.6740.289.2013 z dnia 01.08.2013 Obwieszczenie  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1706B od drogi krajowej Nr 19 do miejscowości Piotrowo -Trojany gmina Boćki

RPG.6220.4.2013 Decyzja z dnia 25.06.2013

RPG.6220.4.2013  Obwieszczenie z dnia 25.06.2013

Postanowienie z dnia 3.06.2013

Zawiadomienie z dnia 3.06.2013

Postanowienie z dnia 17.05.2013

Postanowienie z dnia 8.05.2013

BKG.6220.04.2013 z dnia 26.04.2013 (...) została wydana decyzja znak: BGK.6220.04.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 108749 B na odcinku Sielc przez Siedlece do drogi powiatowej nr 1705 B, dł. około 2,5 km".

Obwieszczenie z dnia 17.04.2013

Obwieszczenie z dnia 17.04.2013

Obwieszczenie z dnia 11.04.2013

Obwieszczenie z dnia 03.04.2013

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa  z dnia 03.04.2013

Obwieszczenie z dnia 07.03.2013

Obwieszczenie z dnia 19.02.2013

Obwieszczenie z dnia 28.01.2013

Obwieszczenie z dnia 23.01.2013

BKG.6220.08.2013 Obwieszczenie z dnia 22.01.2013 o wydanej decyzji dot. :Remont drogi powiatowej nr 1745B Nurzec- Szeszyły

BKG.6220.08.2013 Obwieszczenie z dnia 14.01.2013 o skompletowaniu akt sprawy :Remont drogi powiatowej nr 1745B Nurzec- Szeszyły

Metryka strony

Udostępniający: UG BOćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2014-01-29

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2014-01-29

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2014-01-29