Uchwały 2020r.

Załączniki do treści

 • UCHWAŁA NR X/64/2020 (PDF, 113,63 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR X/64/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1740B Nurzec - Śnieżki od km 0+000 do km 0+568,7

 • UCHWAŁA NR X/65/2020 (PDF, 677,83 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR X/65/2020 RADY GMINY BOĆKI Z DNIA 31 MARCA 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2020 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2024

 • UCHWAŁA NR X/66/2020 (PDF, 1,09 MB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR X/66/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

 • UCHWAŁA NR X/67/2020 (PDF, 280,91 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR X/67/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Boćki w 2020 r.

 • UCHWAŁA NR X/68/2020 (PDF, 125,8 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR X/68/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

 • UCHWAŁA NR X/69/2020 (PDF, 284,99 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR X/69/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia „ Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Boćki na lata 2020 - 2025”

 • UCHWAŁA NR X/70/2020 (PDF, 115,08 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR X/70/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub "Senior+" w Dubnie

 • UCHWAŁA NR X/71/2020 (PDF, 130,72 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR X/71/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Dubnie w zakresie zadań własnych

 • UCHWAŁA NR XI/72/2020 (PDF, 107,35 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XI/72/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie uczczenia 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły - Św. Jana Pawła II

 • UCHWAŁA NR XI/73/2020 (PDF, 117,19 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XI/73/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach

 • UCHWAŁA NR XI/74/2020 (PDF, 111,57 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XI/74/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie jednostce organizacyjne nieruchomości w trwały zarząd na czas nieoznaczony

 • UCHWAŁA NR XI/75/2020 (PDF, 115,54 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XI/75/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1740B Nurzec - Śnieżki od km 0+000 do km 0+568,7

 • UCHWAŁA NR XI/76/2020 (PDF, 1,57 MB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XI/76/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2020 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2024

 • UCHWAŁA NR XI/77/2020 (PDF, 1 MB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XI/77/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

 • UCHWAŁA NR XI/78/2020 (PDF, 105,13 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XI/78/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Boćki

 • UCHWAŁA NR XI/79/2020 (PDF, 109,3 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XI/79/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boćki za 2019 rok

 • UCHWAŁA NR XI/80/2020 (PDF, 109,53 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XI/80/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Boćki z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2020-03-31

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2020-06-25

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2020-03-31