Uchwały 2018r.

Numer uchwały Data podjęcia uchwały Tytuł uchwały
II SESJA RADY GMINY BOĆKI 
NR II/16/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok
NR II/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2019 - 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2024
NR II/14/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Boćki w 2019 r.
NR II/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Boćki
NR II/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
NR II/11/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r
NR II/10/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zaopiniowania projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Boćki
NR II/9/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Boćki
NR II/8/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
I SESJA RADY GMINY BOĆKI 
NR I/7/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
NR I/6/2018 z dnia 22 listopada 2018 r w sprawie stwierdzenia powołania Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Boćki
NR I/5/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Boćki
NR I/4/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Boćki
NR I/3/2018 z dnia 22 listopada 2018 r w sprawie stwierdzenia powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boćki
NR I/2/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boćki
NR I/1/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Boćki

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2018-11-22

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2020-03-31

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2018-11-22