Uchwały 2021r.

Załączniki do treści

 • UCHWAŁA NR XV/101/2021 (PDF, 271,66 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XV/101/2021 RADY GMINY BOĆKI z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Boćki w 2021 r.

 • UCHWAŁA NR XV/102/2021 (PDF, 799,72 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XV/102/2021 RADY GMINY BOĆKI z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Boćki

 • UCHWAŁA NR XV/103/2021 (PDF, 153,12 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XV/103/2021 RADY GMINY BOĆKI z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

 • UCHWAŁA NR XV/104/2021 (PDF, 365,02 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XV/104/2021 RADY GMINY BOĆKI z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 • UCHWAŁA NR XV/105/2021 (PDF, 126,49 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XV/105/2021 RADY GMINY BOĆKI z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku.

 • UCHWAŁA NR XV/106/2021 (PDF, 140,06 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XV/106/2021 RADY GMINY BOĆKI z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub "Senior+" w Nurcu

 • UCHWAŁA NR XV/107/2021 (PDF, 176,89 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XV/107/2021 RADY GMINY BOĆKI z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Nurcu w zakresie zadań własnych

 • UCHWAŁA NR XV/108/2021 (PDF, 745,02 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XV/108/2021 RADY GMINY BOĆKI z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia i realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Boćki na lata 2021 - 2025

 • UCHWAŁA NR XVI/109/2021 (PDF, 158,9 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XVI/109/2021 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Boćki i Miastem Bielsk Podlaski

 • UCHWAŁA NR XVI/110/2021 (PDF, 173,81 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XVI/110/2021 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1741B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1740B do skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Bystre, łącznie z przebudową mostu.

 • UCHWAŁA NR XVI/111/2021 (PDF, 166,09 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XVI/111/2021 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1691B na odcinku Truski – Olszewo

 • UCHWAŁA NR XVI/112/2021 (PDF, 6,94 MB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XVI/112/2021 RADY GMINY BOĆKI Z DNIA 28 maja 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2021 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2024

 • UCHWAŁA NR XVI/113/2021 (PDF, 1,29 MB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XVI/113/2021 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

 • UCHWAŁA NR XVI/114/2021 (PDF, 834,65 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XVI/114/2021 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego

 • UCHWAŁA NR XVI/115/2021 (PDF, 199,22 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XVI/115/2021 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach

 • UCHWAŁA NR XVII/116/2021 (PDF, 161,31 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XVII/116/2021 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia powołania Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Boćki

 • UCHWAŁA NR XVII/117/2021 (PDF, 595,6 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XVII/117/2021 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

 • UCHWAŁA NR XVII/118/2021 (PDF, 136,9 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XVII/118/2021 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Boćki

 • UCHWAŁA NR XVII/119/2021 (PDF, 143,81 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XVII/119/2021 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boćki za 2020 rok

 • UCHWAŁA NR XVII/120/2021 (PDF, 155,46 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XVII/120/2021 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Boćki z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

 • UCHWAŁA NR XVII/121/2021 (PDF, 157,56 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XVII/121/2021 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w celu opracowania i realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego na lata 2021-2030

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2021-03-17

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2021-06-29

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2021-03-17