II Sesja Rady Gminy Boćki

UCHWAŁA NR II/ 15/2014  z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw

UCHWAŁA NR II/ 14/2014   29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia planów pracy na 2015 rok komisji stałych Rady Gminy

UCHWAŁA NR II/ 13/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok

UCHWAŁA NR II/ 12/2014   z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.

UCHWAŁA NR II/ 11/2014  z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności

UCHWAŁA NR II/ 10/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR II/ 9/2014  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2022

UCHWAŁA NR II/ 8/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 

I Sesja Rady Gminy Boćki

UCHWAŁA NR I/ 7 /2014  z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

UCHWAŁA NR I/ 6 /2014 z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia zasad wysokości diet radnym i sołtysom

UCHWAŁA NR I/5 /2014 z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałej Komisji ds. Promocji, Kultury, Oświaty, i Spraw Socjalnych oraz wyboru członków komisji

UCHWAŁA NR I/ 4 /2014 (PDF, 208.8kB) z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałej Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz wyboru członków

UCHWAŁA NR I/ 3 /2014  z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

UCHWAŁA NR I/ 2 /2014  z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boćki

UCHWAŁA NR I/ 1 /2014   z dnia 01 grudnia 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2014-12-02

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2015-01-02

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2014-12-02