Projekty uchwał

Projekty Uchwał  Kadencja 2018 - 2023

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Projekty Uchwał  Kadencja 2014 - 2018

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Projekty Uchwał  Kadencja 2010 - 2014

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

 

 

Załączniki do treści

 • OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2008 ROK (RTF, 10,6 KB)

  Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI/44/08 Rady Gminy Boćki z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 • PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (RTF, 32,06 KB)

  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/44/08 Rady Gminy Boćki z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 • UCHWAŁA NR XII/ /08 (RTF, 88,61 KB)

  UCHWAŁA NR XII/ /08 RADY GMINY BOĆKI Z DNIA 21 KWIETNIA 2008 ROKU w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

 • UCHWAŁA NR XII/53/08 (RTF, 529,32 KB)

  UCHWAŁA NR XII/53/08 RADY GMINY BOĆKI z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2007 rok

 • UCHWAŁA NR XII/ /08 (RTF, 66,96 KB)

  UCHWAŁA NR XII/ /08 RADY GMINY BOĆKI z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 • UCHWAŁA NR XIII/58/08 (RTF, 112,97 KB)

  UCHWAŁA NR XIII/58/08 RADY GMINY BOĆKI z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 • UCHWAŁA NR XIII/59/08 (RTF, 52,87 KB)

  UCHWAŁA NR XIII/59/08 RADY GMINY BOĆKI Z DNIA 24 LIPCA 2008 ROKU w sprawie ustalenia wysokości środków przeznaczonych na realizację programów operacyjnych.

 • UCHWAŁA NR XIV/61/08 (RTF, 93,06 KB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 • UCHWAŁA NR XV/ /08 (RTF, 14,15 KB)

  RADY GMINY BOĆKI z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • UCHWAŁA NR XV/ /08 (RTF, 54,97 KB)

  RADY GMINY BOĆKI z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Boćki do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

 • UCHWAŁA NR XI/ /08 (DOC, 27,5 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XI/ /08RADY GMINY BOĆKI z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie projektu dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1571B ulica w miejscowości Andryjanki

 • UCHWAŁA NR XI/ /08 (RTF, 15,35 KB)

  UCHWAŁA NR XI/ /08 RADY GMINY BOĆKI z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie projektu dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1571B ulica w miejscowości Andryjanki

 • UCHWAŁA NR XI/ /08 (RTF, 57,63 KB)

  UCHWAŁA NR XI/ /08 RADY GMINY BOĆKI z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie projektu dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1596B odcinek Torule - Wojtki

 • UCHWAŁA NR XII/52/08 (RTF, 56,7 KB)

  UCHWAŁA NR XII/52/08 RADY GMINY BOCKI z dnia 21 kwietnia 2008 r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

 • UCHWAŁA NR XIII/60/08 (RTF, 53,15 KB)

  UCHWAŁA NR XIII/60/08 RADY GMINY BOĆKI z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii odnośnie uznania lasu za ochronny

 • UCHWAŁA NR XIV/ 63 /08 (RTF, 59,95 KB)

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn.” Odkryj Region Podlaski”

 • UCHWAŁA NR XIV/62/08 (RTF, 104,33 KB)

  w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 • UCHWAŁA NR XIV/64/08 (RTF, 58,59 KB)

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

 • UCHWAŁA NR XVI/ 77 /08 (RTF, 8,29 KB)

  w sprawie ustalenia opłat za odprowadzanie i przyjmowanie ścieków na terenie Gminy Boćki

 • UCHWAŁA NR XVI/ 78 /08 (RTF, 17,33 KB)

  w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy

 • UCHWAŁA NR XVI/ 79 /08 (RTF, 17,95 KB)

  w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

 • UCHWAŁA NR XVI/ 81 /08 (RTF, 17,28 KB)

  w sprawie przyjęcia planów pracy na 2009 rok komisji stałych Rady Gminy

 • UCHWAŁA NR XVI/75/08 (RTF, 98,98 KB)

  w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii na 2009 r.

 • UCHWAŁA NR XVI/76/08 (RTF, 56,78 KB)

  w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

 • UCHWAŁA NR XVI/80/08 (RTF, 7,6 KB)

  w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Boćki

 • UCHWAŁA NRXIV/65/08 (RTF, 59,14 KB)

  w sprawie wykonywania zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 • UCHWAŁA XV/ /08 (RTF, 90,08 KB)

  RADY GMINY BOĆKI z dnia 18 listopada 2008 r w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Boćki.

 • UCHWAŁA XV/ /08 (RTF, 68,58 KB)

  w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok

 • ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 ROKU (RTF, 52,38 KB)

  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/44/08 Rady Gminy Boćki z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2007-11-21

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2007-11-21

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2021-03-09

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2007-11-21