XXXI Sesja Rady Gminy Boćki

UCHWAŁA NR XXX/197/14  w sprawie „Wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2015 - 2020”

UCHWAŁA NR XXX/196/14 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia „ Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Boćki na lata 2014 – 2018

 

UCHWAŁA NR XXX/195/14 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 

XXX Sesja Rady Gminy Boćki

UCHWAŁA NR XXX/194/14 RADY GMINY BOĆKI z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

XXIX Sesja Rady Gminy Boćki

UCHWAŁA NR XXIX/193/14  z dnia 25 lipca 2014 roku w sprawie przystąpienia do opracowania strategii Rozwoju Gminy Boćki na lata 2015 -2022

UCHWAŁA NR XXIX/192/14  z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR XXIX/191/14 z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w Punkcie Przedszkolnym przy Zespole Szkół w Boćkach

UCHWAŁA NR XXIX/190/14  z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Boćkach

XXVIII Sesja Rady Gminy Boćki

XXVIII/189/14 z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Bielsk Podlaski

XXVIII/188/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

XXVIII/187/14 Z DNIA 12 CZERWCA 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022

 

XXVII Sesja Rady Gminy Boćki

UCHWAŁA NR XXVII/186/14 z dnia 29 maja 2014 r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Boćki z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

UCHWAŁA NR XXVII/185/14 Z DNIA 29 MAJA 2014 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boćki za 2013 rok

UCHWAŁA NR XXVII/184/14  z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR XXVII/183/14  z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wodociągów „Boćki”, „Oleksze” i „Dołubowo

UCHWAŁA NR XXVII/182/14 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wodociągu „KOSZEWO”

XXVI Sesja Rady Gminy Boćki

UCHWAŁA NR XXVI/181/2014 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprostowania pisowni nazwy ulicy w miejscowości Boćki

UCHWAŁA NR XXVI/180/2014  z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

UCHWAŁA NR XXVI/179/2014  z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2013 rok

UCHWAŁA NR XXVI/178/2014 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR XXVI/177/2014  Z DNIA 28 MARCA 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022

UCHWAŁA NR XXVI/176/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1571B od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Wandalina, do miejscowości Wygonowo

UCHWAŁA NR XXVI/175/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1696B, odcinek ulica w miejscowości Torule do mostu

UCHWAŁA NR XXVI/174/2014  z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1606B od drogi krajowej Nr 19 – Piotrowo Trojany

UCHWAŁA NR XXVI/173/2014  z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na modernizację drogi powiatowej Nr 1692B Hawryłki - Starowieś

 

XXV Sesja Rady Gminy Boćki

UCHWAŁA NR XXV/172/2014 z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat

 

UCHWAŁA NR XXV/171/2014 z dnia 20 lutego 2014 w sprawie zmiany przeznaczenia budynku we wsi Boćki

UCHWAŁA NR XXV/170/2014 z dnia 20 lutego 2014 w sprawie zmiany przeznaczenia budynku we wsi Jakubowskie

UCHWAŁA NR XXV/169/2014 z dnia 20 lutego 2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Boćki w 2014 r.

UCHWAŁA NR XXV/168/2014  z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności przyznanego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w (…)

UCHWAŁA NR XXV/167/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020

UCHWAŁA NR XXV/166/2014  z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2014-02-14

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2014-11-20

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2014-02-14