Załączniki do treści

 • UCHWAŁA NR XVII/87/09 (RTF, 548,72 KB)

  z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2008 rok

 • UCHWAŁA NR XVII / 83/ 09 (RTF, 24,62 KB)

  z dnia 11 marca 2009 r w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych

 • UCHWAŁA NR XVII/88/09 (RTF, 56,07 KB)

  z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie; podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie środków na opracowanie projektu herbu Gminy Boćki

 • UCHWAŁA NR XIX/100/09 (RTF, 21,9 KB)

  z dnia 29 kwietnia 2009r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu „Koszewo”

 • UCHWAŁA NR XIX/101/09 (DOC, 29 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia gminy Boćki do realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność, czas na zmiany” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

 • UCHWAŁA NR XIX/102/09 (RTF, 13,09 KB)

  z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku

 • UCHWAŁA NR XIX/103/09 (RTF, 16,06 KB)

  Z DNIA 25 CZERWCA 2009 ROKU w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • UCHWAŁA NR XIX/104/09 (RTF, 462,53 KB)

  Z DNIA 25 CZERWCA 2009 ROKU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • UCHWAŁA NR XIX/105/09 (RTF, 436,36 KB)

  Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2009 ROKU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • UCHWAŁA NR XIX/106/09 (RTF, 8,28 KB)

  Z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bocki do realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych w Boćkach o nr 108759B; 108757B; 108758B”

 • UCHWAŁA NR XIX/107/09 (DOC, 23,5 KB) Podgląd załącznika

  Z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zabezpieczenia środków na realizację zadania pn.„Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul. Dubieńska”

 • UCHWAŁA NR XIX/91/09 (DOC, 38 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 29 kwietnia 2009 r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Boćki

 • UCHWAŁA NR XIX/92/09 (DOC, 29 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie projektu dotyczącego remontu drogi powiatowej Nr 1708B od drogi powiatowej Nr 1692B do wsi Skalimowo

 • UCHWAŁA NR XIX/93/09 (DOC, 29 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie projektu dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1746B ulica w miejscowości Krasna Wieś

 • UCHWAŁA NR XIX/94/09 (DOC, 29 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie projektu dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1679 B ulica w miejscowości Starowieś

 • UCHWAŁA NR XIX/95/09 (DOC, 27 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • UCHWAŁA NR XIX/96/09 (DOC, 27 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • UCHWAŁA NR XIX/97/09 (DOC, 27 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • UCHWAŁA NR XIX/98/09 (DOC, 27 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • UCHWAŁA NR XIX/99/09 (DOC, 388 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • UCHWAŁA NR XVII/82/09 (RTF, 85,65 KB)

  z dnia 11 marca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na terenie Gminy Boćki punktu wychowania przedszkolnego - Klubu Przedszkolaka Bociek

 • UCHWAŁA NR XVII/84/09 (RTF, 19,63 KB)

  z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie projektu dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1571 B ulica w miejscowości Andryjanki

 • UCHWAŁA NR XVII/85/09 (RTF, 14,6 KB)

  z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie projektu dotyczącego przebudowy drogi Nr 1704 B – od granicy powiatu – Sielc – do drogi Nr 1697 B i drogi Nr 1697 B Mień - Boćki

 • UCHWAŁA NR XVII/86/09 (RTF, 19,09 KB)

  z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie projektu dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1679 B ulica w miejscowości Starowieś

 • UCHWAŁA NR XVIII/90/09 (ZIP, 458,6 KB)

  z dnia 24 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r

 • UCHWAŁA NR XXII/108/09 (DOC, 23 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zabezpieczenia środków na realizację zadania pn.„Rewitalizacja centrum miejscowości Boćki”

 • UCHWAŁA NR XXII/109/09 (DOC, 85 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych

 • UCHWAŁA NR XXII/110/09 (DOC, 135,5 KB) Podgląd załącznika

  Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • UCHWAŁA NR XXII/111/09 (DOC, 38,5 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie projektu dotyczącego remontu drogi powiatowej Nr 1708B od drogi powiatowej Nr 1692B do wsi Skalimowo

 • UCHWAŁA NR XXII/112/09 (DOC, 28,5 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie projektu dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1746B ulica w miejscowości Krasna Wieś

 • UCHWAŁA NR XXII/113/09 (RTF, 228,85 KB)

  Z DNIA 30 GRUDNIA 2009 ROKU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • UCHWAŁA NR XXII/114/09 (RTF, 4,22 MB)

  Z DNIA 30 GRUDNIA 2009 ROKU w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010

 • UCHWAŁA NR XXII/115/09 (RTF, 41,84 KB)

  z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r.

 • UCHWAŁA NR XXII/116/09 (RTF, 68,41 KB)

  z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok

 • UCHWAŁA NR XXII/117/09 (RTF, 84,13 KB)

  z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Boćki

 • UCHWAŁA NR XXII/118/09 (RTF, 79,18 KB)

  z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia planów pracy na 2010 rok komisji stałych Rady Gminy

Metryka strony

Udostępniający: UG BOĆKI

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2009-03-14

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2010-01-04

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2009-03-14