Uchwały Rady Gminy rok 2008

Załączniki do treści

 • UCHWAŁA NR XI/44/08 (RTF, 240,21 KB)

  UCHWAŁA NR XI/44/08 RADY GMINY BOĆKI Z DNIA 28 MARCA 2008 ROKU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 • UCHWAŁA NR XII/54/08 (RTF, 159,91 KB)

  UCHWAŁA NR XII/54/08 RADY GMINY BOĆKI z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 • UCHWAŁA NR XIII/58/08 (RTF, 52,87 KB)

  UCHWAŁA NR XIII/58/08 RADY GMINY BOĆKI z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 • UCHWAŁA NR XIII/59/08 (RTF, 52,87 KB)

  UCHWAŁA NR XIII/59/08RADY GMINY BOĆKI Z DNIA 24 LIPCA 2008 ROKU w sprawie ustalenia wysokości środków przeznaczonych na realizację programów operacyjnych.

 • UCHWAŁA NR XIV/61/08 (RTF, 92,75 KB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 • UCHWAŁA NR XV/ 68 /08 (RTF, 12,76 KB)

  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • UCHWAŁA NR XV/69/08 (RTF, 52,66 KB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 • UCHWAŁA NR XVI/73/08 (RTF, 156,13 KB)

  z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 • UCHWAŁA NR XI /49/08 (RTF, 67,74 KB)

  UCHWAŁA NR XI /49/08 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 marca 2008r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Boćki zwodociągu "Boćki","Oleksze" i "Dołubowo

 • UCHWAŁA NR XI/50/08 (RTF, 66,3 KB)

  UCHWAŁA NR XI/50/08 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 marca 2008r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Boćki z wodociągu "Koszewo

 • UCHWAŁA NR XI/51/08 (RTF, 89,24 KB)

  UCHWAŁA NR XI/51/08 RADY GMINY BOĆKI Z DNIA 28MARCA 2008 ROKU w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

 • UCHWAŁA NR XII/55/08 (RTF, 89,4 KB)

  UCHWAŁA NR XII/55/08 RADY GMINY BOĆKI Z DNIA 21 KWIETNIA 2008 ROKU w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

 • UCHWAŁA NR XV/ 67 /08 (RTF, 56,81 KB)

  w sprawie przystąpienia Gminy Boćki do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

 • UCHWAŁA NR XI/ 48 / 08 (RTF, 65,14 KB)

  UCHWAŁA NR XI/48/08 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

 • UCHWAŁA NR XI/45/08 (RTF, 59,22 KB)

  UCHWAŁA NR XI/45/08 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 marca 2008 r.w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat w Szkole Podstawowej w Andryjankach

 • UCHWAŁA NR XI/46/08 (RTF, 58,2 KB)

  UCHWAŁA NR XI/46/08 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat w Zespole Szkół w Boćkach

 • UCHWAŁA NR XI/47/09 (RTF, 67,88 KB)

  UCHWAŁA NR XI/47/09 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 marca 2008 r.w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok

 • UCHWAŁA NR XI/56/08 (RTF, 14,68 KB)

  UCHWAŁA NR XI/56/08 RADY GMINY BOĆKI z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie projektu dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1571B ulica w miejscowości Andryjanki

 • UCHWAŁA NR XI/57/08 (RTF, 57,89 KB)

  UCHWAŁA NR XI/57/08 RADY GMINY BOĆKI z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie projektu dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1596B odcinek Torule - Wojtki

 • UCHWAŁA NR XII/52/08 (RTF, 56,74 KB)

  UCHWAŁA NR XII/52/08 RADY GMINY BOCKI z dnia 21 kwietnia 2008 r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

 • UCHWAŁA NR XII/53/08 (RTF, 529,58 KB)

  UCHWAŁA NR XII/53/08 RADY GMINY BOĆKI z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2007 rok

 • UCHWAŁA NR XIII/60/08 (RTF, 53,15 KB)

  UCHWAŁA NR XIII/60/08 RADY GMINY BOĆKI z dnia 24 lipca 2008 r.w sprawie wyrażenia opinii odnośnie uznania lasu za ochronny

 • UCHWAŁA NR XIV/62/08 (RTF, 107,35 KB)

  w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 • UCHWAŁA NR XIV/63/08 (RTF, 59,67 KB)

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn.” Odkryj Region Podlaski”

 • UCHWAŁA NR XIV/64/08 (RTF, 58,63 KB)

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

 • UCHWAŁA NR XIV/65/08 (RTF, 55,26 KB)

  w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • UCHWAŁA NR XIV/66/08 (RTF, 59,59 KB)

  w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach

 • UCHWAŁA NR XV/ 70 /08 (RTF, 68,11 KB)

  w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok

 • UCHWAŁA NR XV/72/08 (RTF, 14,21 KB)

  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Boćki do realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych oznaczonych Nr: 108747B, 108741B, 108742B, 108759B, 108757B i 108758B o łącznej długości 9,731 km ”

 • UCHWAŁA NR XVI/ 74/08 (ZIP, 121,03 KB)

  w sprawie budżetu gminy na rok 2009

 • UCHWAŁA NR XVI/ 77 /08 (RTF, 8,13 KB)

  z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za odprowadzanie i przyjmowanie ścieków na terenie Gminy Boćki

 • UCHWAŁA NR XVI/ 78 /08 (RTF, 16,73 KB)

  z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy

 • UCHWAŁA NR XVI/ 80 /08 (RTF, 78,17 KB)

  z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia planów pracy na 2009 rok komisji stałych Rady Gminy

 • UCHWAŁA NR XVI/75/08 (RTF, 97,99 KB)

  z dnia 30 grudnia 2008r.w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii na 2009 r.

 • UCHWAŁA NR XVI/76/08 (RTF, 56,68 KB)

  z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

 • UCHWAŁA NR XVI/79/08 (RTF, 291,82 KB)

  z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Boćki

 • UCHWAŁA NR XVI/81/08 (RTF, 66,17 KB)

  z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie utworzenia na terenie Gminy Boćki punktu wychowania przedszkolnego - Klubu Przedszkolaka Bociek

 • UCHWAŁA XV/71 /08 (RTF, 96,54 KB)

  w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Boćki.

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Data wytworzenia: 2008-04-17

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2008-04-18

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2009-02-04

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2008-04-18