Załączniki do treści

 • Uchwała NR XXVI/141/10 (PDF, 103,94 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie: odpowiedzi na skargę G.Ch. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na Uchwałę Nr XXV/135/10 Rady Gminy Boćki z dnia 23 kwietnia 2010 roku

 • Uchwała Nr XXV/135/10 (PDF, 117,04 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 • Uchwała_119/10 (DOC, 1001,5 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XXIV/119/10 RADY GMINY BOĆKI Z DNIA 24 MARCA 2010 ROKU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 • Uchwała_120/10 (DOC, 367 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XXIV/120/10 RADY GMINY BOĆKI z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2009 rok

 • Uchwała_121/10 (DOC, 22,5 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XXIV/121/10 RADY GMINY BOĆKI z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku

 • Uchwała_122/10 (DOC, 27,5 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XXIV/ 122/10 RADY GMINY BOĆKI z dnia 24 marca 2010r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągów „Boćki”, „Oleksze” i „Dołubowo”

 • Uchwała_123/10 (DOC, 31,5 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XXIV/123/10 RADY GMINY BOĆKI z dnia 24 marca 2010r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu „Koszewo”

 • Uchwała_124/10 (DOC, 24,5 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 23 kwietnia 2010 r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Boćki

 • Uchwała_125/10 (DOC, 38 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie projektu dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1746B w miejscowości Krasna Wieś

 • Uchwała_126/10 (DOC, 30,5 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie projektu dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1704B – od granicy powiatu – Sielc do drogi Nr 1697B i droga Nr 1697B Mień – Rudka – Boćki

 • Uchwała_127/10 (DOC, 29 KB) Podgląd załącznika

  Z DNIA 23 KWIETNIA 2010 ROKU w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • Uchwała_128/10 (DOC, 29 KB) Podgląd załącznika

  Z DNIA 23 KWIETNIA 2010 ROKU w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • Uchwała_129/10 (DOC, 29,5 KB) Podgląd załącznika

  Z DNIA 23 KWIETNIA 2010 ROKU w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • Uchwała_130/10 (DOC, 28,5 KB) Podgląd załącznika

  Z DNIA 23 KWIETNIA 2010 ROKU w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • Uchwała_131/10 (DOC, 54,5 KB) Podgląd załącznika

  Z DNIA 23 KWIETNIA 2010 ROKU w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • Uchwała_132/10 (DOC, 29,5 KB) Podgląd załącznika

  Z DNIA 23 KWIETNIA 2010 ROKU w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • Uchwała_133/10 (DOC, 27 KB) Podgląd załącznika

  Z DNIA 23 KWIETNIA 2010 ROKU w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • Uchwała_134/10 (DOC, 954,5 KB) Podgląd załącznika

  Z DNIA 23 KWIETNIA 2010 ROKU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 • Uchwała_136/10 (DOC, 24 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boćki”

 • Uchwała_137/10 (DOC, 120 KB) Podgląd załącznika

  Z DNIA 26 MAJA 2010 ROKU w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Boćki

 • Uchwała_138/10 (DOC, 23,5 KB) Podgląd załącznika

  Z DNIA 26 MAJA 2010 ROKU w sprawie stanowiska dotyczącego sposobu korzystania z boiska sportowego w Boćkach.

 • Uchwała_139/10 (DOC, 55 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umorzenia, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Boćki oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, waru

 • Uchwała_140/10 (DOC, 43,5 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boćki za pierwsze półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półroc

 • Uchwała_142/10 (DOC, 38,5 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

 • Uchwała_143/10 (PDF, 49,08 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 20 sierpnia 2010 rok w sprawie utworzenia wraz z innymi samorządami gminnymi spółki prawa handlowego pn. „Wodociągi Podlaskie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zaściankach.

 • Uchwała_144/10 (PDF, 27,64 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie projektu dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1704B - od granicy powiatu – Sielc do drogi Nr 1697B i droga Nr 1697B Mień

 • Uchwała_145/10 (PDF, 27,73 KB) Podgląd załącznika

  Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • Uchwała_146/10 (PDF, 27,15 KB) Podgląd załącznika

  Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • Uchwała_147/10 (JPG, 242,77 KB)

  z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/140/10 Rady Gminy Boćki z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boćki za pierwsze półrocze oraz określenia informacji o prze

 • Uchwała_148/10 (PDF, 374,65 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 • Uchwała_149/10 (PDF, 39,07 KB) Podgląd załącznika

  z dnia z 20 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Boćki

 • Uchwała_150/10 (PDF, 26,42 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie przekazania nieodpłatnie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Boćki na rzecz powiatu bielskiego

 • Uchwała_151/10 (PDF, 24,36 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej do obsługi finansowej szkół w Boćkach

 • Uchwała_152/10 (PDF, 60,92 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 28 września 2010 roku w sprawie utworzenia na terenie Gminy Boćki punktu przedszkolnego - Klubu Przedszkolaka Bociek

 • Uchwała_153/10 (PDF, 36,71 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 28 września 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych Gminy Boćki gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w ty

 • Uchwała_154/10 (PDF, 424,96 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 28 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 • Uchwała_155/10 (PDF, 40,21 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 28 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piotrowo-Krzywokoły

 • Uchwała_156/10 (PDF, 28,03 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie przyjęcia w uchwale budżetowej na rok 2011 zasad finansowania rozbudowy z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul. Dubieńska

 • Uchwała_157/10 (DOC, 781,5 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 • Uchwała_158/10 (DOC, 57 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 10 listopada 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na terenie Gminy Boćki punktu przedszkolnego - Klubu Przedszkolaka Bociek

 • Uchwała_159/10 (DOC, 32,5 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Boćki.

 • Uchwała_160/10 (DOC, 62,5 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poży

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2010-03-26

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2010-03-26

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2014-01-09

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2010-03-26