UCHWAŁA NR IX/42/03
RADY GMINY BOĆKI
z dnia 17 października 2003 roku
 
 w sprawie powołania zespołu d/s zaopiniowania kandydatów na ławników

Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 lipca 2001. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się zespół, który przedstawi Radzie Gminy opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w składzie:
1) Piotrowska Krystyna                
2) Zalewski Jan
3) Haponiuk Włodzimierz

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Józef Bolesta

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Data wytworzenia: 2003-12-30

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2003-12-30

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2003-12-30

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2003-12-30