Uchwały Rady Gminy Boćki - ARCHIWUM

Numer Uchwały:

Uchwała Dotyczy: 

UCHWAŁA Nr XXV/139/02

w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Boćkach

UCHWAŁA Nr XXV/138/02

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Boćkach

UCHWAŁA Nr II/8/02

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok

UCHWAŁA Nr II/9/02

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

UCHWAŁA Nr II/11/02

w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru

UCHWAŁA Nr II/12/02

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA Nr III/16/02

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Boćkach

UCHWAŁA Nr IV/16/03

w sprawie zmiany wysokości stawki podatku od środków transportowych

UCHWAŁA Nr IV/19/03

w sprawie nadania statutu dla Zespołu Szkół w Boćkach

UCHWAŁA Nr VI/30/03

w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boćki"

 UCHWAŁA Nr VII/37/03

w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania, zamiany i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz określania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom lub dzierżawcom

 UCHWAŁA Nr IX/42/03

w sprawie powołania zespołu d/s zaopiniowania kandydatów na ławników

 UCHWAŁA Nr XIII/62/04

 w sprawie szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy Boćki

 UCHWAŁA Nr XIII/64/04

 w sprawie ustalenia ceny za składowanie 1 tony odpadów komunalnych, gruzu i gleby na Gminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w miejscowości Boćki

UCHWAŁA Nr XIII/65/04

 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych

 uchwała Nr XIV/67/04

 w sprawie zatwierdzenia taryf  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres od 1 maja 2004 r. do 30 kwietnia 2005 r

uchwała Nr XVIII/81/04

w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach

uchwała XX/87/04

w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

uchwała XXV/112/05

w sprawie przyjęcia w uchwale budżetowej na rok 2006 zasad finansowania przebudowy dróg gminnych od drogi krajowej Nr 19 przez wieś Pasieka do drogi powiatowej Boćki – Krasna Wieś o dł. 3,961 km

Uchwała Budżetowa 2005

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2007-01-30

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2007-02-01

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2007-01-30