Mienie Gminy Boćki

 

Wartość

Umorzenie

I. Grunty  185.434,10 -
     
II. Budynki i lokale 1.905.919,26 839.215,00
 1. Biurowe 94.754,00 47.854,00
 2. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz kultury fizycznej 517.547,00 303.834,00
 3. Budynki produkcyjne, usług. gospod. dla rolnictwa 43.394,00 28.204,00
 4. Inne budynki mieszkalne 1.124.444,26 402.110,00
 5. Budynki mieszkalne 125.780,00 57.213,00
 
III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4.667.885,86 616.423,00
 1. Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektr. 3.288.819,09 398.964,00
 2. Ulice i drogi 1.316.291,77 164.030,00
 3. Pozostałe 62.775,00 53.429,00
     
IV. Maszyny, urządzenia, i aparaty ogólnego zast. 28.595,13 28.258,80
 1. Zespoły komputerowe 28.595,13 28.258,80
     
V. Urządzenia techniczne 913.278,09 84.286,00
     
VI. Środki transportu 503.595,52 415.461,52
 1. Samochody osobowe 31.890,00 12.756,00
 2. Samochody specjalne 77.443,00 77.443,00
 3. Autobusy i autokary 394.262,52 325.262,52
     
VII. Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenia 6.260,00 6.260,00
     

 Ogółem:

8.210.967,96 1.989.904,32

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-24

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-24

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-24