ZARZĄDZENIE NR 24/06

WÓJTA GMINY BOĆKI

27 grudnia 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

 

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/121/05 Rady Gminy Boćki z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 rok zarządzam, co następuje :

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4.344 zł w tym:

1) dz. 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80195 § 2030 o kwotę 2.344 zł,

2) dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 2.000 zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.344 zł w tym:

1) dz. 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80195 § 4300 o kwotę 2.344 zł,

2) dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 2.000 zł,

 

§ 2. dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - przeniesień w kwocie 92.100 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

  1. dochody ogółem: 8.392.111 zł

  2. wydatki ogółem: 8.744.654 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2007-01-02

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2007-01-02

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2007-01-02