ZARZĄDZENIE NR 15/06

WÓJTA GMINY BOĆKI

30 sierpnia 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

 

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/121/05 Rady Gminy Boćki z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 rok zarządzam, co następuje :

 

§ 1.1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 5.567 zł w tym:

  1. dz. 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80195 § 2030 o kwotę 629 zł,

  2. dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 4.938 zł

 

§ 1.2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.567 zł w tym:

  1. dz. 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80195 § 4300 o kwotę 629 zł,

  2. dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 4.938 zł,

 

§ 2. dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – przeniesień:

  1. zmniejszyć wydatki budżetowe w dz. 757 –„Obsługa długu publicznego”,

rozdz. 75702 § 8079 o kwotę 90 zł,

  1. zwiększyć wydatki budżetowe w dz. 757 – „Obsługa długu publicznego”,

rozdz. 75702 § 8070 o kwotę 90 zł,

 

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr 1.

 

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

  1. dochody ogółem: 7.231.417 zł

  2. wydatki ogółem: 7.583.960 zł

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2006-09-06

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2006-09-06

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2006-09-06