ZARZĄDZENIE NR 22/06

WÓJTA GMINY BOĆKI

30 listopada 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

 

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/121/05 Rady Gminy Boćki z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 rok zarządzam, co następuje :

§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 163.043 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - przeniesień w kwocie 108.181 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

  1. dochody ogółem: 8.449.832 zł

  2. wydatki ogółem: 8.802.375 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2006-12-11

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2006-12-11

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2006-12-11