ZARZĄDZENIE NR 14/06

WÓJTA GMINY BOĆKI

z dnia 17 sierpnia 2006 rokuw sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2006 rokuNa podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/138/06 Rady Gminy Boćki z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boćki za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze – zarządzam co następuje:§ 1.1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2006 roku

stanowiącą załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do niniejszego Zarządzenia.

2. Przedstawić informację o której mowa w punkcie 1 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie

Obrachunkowej w Białymstoku.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2006-09-01

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2006-09-01

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2006-09-01