Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/87/04 Rady Gminy Boćki  z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

 

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I Środków na ich realizację w 2005 ROKU

 

 

Nazwa zadania

inwestycyjnego i jego lokalizacja

 

 

Rok  rozpoczęcia /zakończenia

 

Wartość

kosztorysowa

zadania

Dotychczas

poniesione

wydatki

( do końca 2004 r)

Środki wynikające z planów na 2005r

ogółem 

w  tym

 

Ogółem środki na inwestycje

Środki własne budżetowe

Środki z własnych funduszów celowych

Wpłaty ludności

Środki z budżetu państwa

Środki z funduszy pomocowych

Kredyty i pożyczki

Inne środki  

( np. partycypacja innych jednostek)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I.ZADANIA KONTYNUOWANE

 

 

6.232.791

 

3.625.761

 

2.103.674

 

170.074

 

 

60.000

 

 

773.600

 

1100000

 

 

2.103.674

1. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją  w Boćkach

 

1995/2005

 

4.379.356

 

3.275.682

 

1.103.674

 

74

 

 

60.000

 

 

773.600

 

270.000

 

 

1.103.674

2.Budowa drogi Boćki – Bystre

1998/2006

400.000

120.079

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Budowa budynku Urzędu Gminy w Boćkach

 

2000/2006

 

1.384.000

 

230.000

 

1.000.000

 

170.000

 

 

 

 

 

830.000

 

 

1.000.000

4. Przebudowa ulicy Wschodniej w miejscowości Boćki

 

2003/2006

 

69.435

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE

 

 

1.487.469

 

 

1.487.469

 

372.469

 

 

 

 

1.115.000   

 

 

 

1.487.469

1. Budowa drogi gminnej Wygonowo - Boćki

 

2005/2005

 

1.487.469

 

 

1.487.469

 

372.469

 

 

 

 

1.115.000

 

 

 

1.487.469

 

OGÓŁEM

 

 

7.720.260

 

3.625.761

 

3.591.143

 

542.543

 

 

60.000

 

 

1.888.600

 

1100000

 

 

3.591.143

                                                                                             

                                               

PRZEWODNICZĄCY

RADY  GMINY

 

Józef  Bolesta

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2005-06-02

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2005-06-02

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2005-06-02