Załącznik Nr 4  do  Uchwały Nr XX/87/04 Rady Gminy Boćki z dnia 29 grudnia 2004 rokuw sprawie budżetu gminy na 2005 rok 

 

PLAN  PRZYCHODÓW  I  ROZCHODÓW

NA  2005 ROK

 

 

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

Kwota

1

2

3

 

I.

 

PRZYCHODY – OGÓŁEM

 

1.160.000

 

w tym:

 

 

1. nadwyżka z lat ubiegłych

 

 

2. wolne środki

60.000

 

3. kredyty długoterminowe

  830.000

 

4. pożyczki

270.000

 

5. spłaty pożyczek udzielonych

 

 

6. przychody z prywatyzacji majątku gminy

 

 

7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę

 

 

II.

 

ROZCHODY – OGÓŁEM

 

178.176

 

w tym:

 

 

1. spłata kredytów długoterminowych

 53.576

 

2. spłaty pożyczek długoterminowych

 124.600

 

3. pożyczki udzielone

 

 

4. wykup papierów wartościowych

 

 

I.                    Pokrycie deficytu /niedoboru/ budżetowego:

-   pożyczka i kredyt długoterminowy     1.100.000 zł

II.                 Część dochodów budżetowych planowanych na 2005 rok przeznacza się na:

-   spłatę kredytu         53.576 zł

-   spłatę pożyczki       64.600 zł

      III.       Przeznaczenie wolnych środków w kwocie 60.000 zł

-   spłata pożyczki                    

 

 

                                                       

        PRZEWODNICZĄCY

                                                                                         RADY  GMINY

 

Józef Bolesta

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2005-06-02

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2005-06-02

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2005-06-02