Opinie RIO 2013 r.

Załączniki do treści

 • UCHWAŁA Nr 11-00320-41/13 (PDF, 49,36 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA Nr 11-00320-41/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30.08. 2013r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Boćki informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku

 • UCHWAŁA Nr 11-00310-62/13 (PDF, 121,39 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA Nr 11-00310-62/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 10.12. 2013r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Boćki na 2014 r. oraz możliwości sfinansowania przewidzianego w nim deficytu budżetowego

 • UCHWAŁA Nr 11-00311-62/13 (PDF, 960,56 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA Nr 11-00311-62/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 10.12. 2013r w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2014-2017 wraz z prognozy długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022

 • UCHWAŁA Nr 11-00312-115/13 (PDF, 141,3 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA Nr 11-00312-115/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz o możliwości sfinansowania deficytu przewidzianego na 2013 rok w budżecie gminy Boćki

 • Uchwała Nr 11-00312-12/13 (PDF, 961,27 KB) Podgląd załącznika

  Uchwała Nr 11-00312-12/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz o możliwości sfinansowania deficytu przewidzianego na 2013 rok w budżecie gminy Boćki

 • Uchwała Nr 11-00313-26/13 (PDF, 182,3 KB) Podgląd załącznika

  Uchwała Nr 11-00313-26/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty przez gminy Boćki długoterminowej pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

 • UCHWAŁA Nr 11-00322-11/13 (PDF, 141,3 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA Nr 11-00322-11/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 06.05. 2013r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Boćki wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2012 rok

 • Uchwała Nr II - 00313-31/13 (PDF, 251,48 KB) Podgląd załącznika

  Uchwała Nr II - 00313-31/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 12 czerwca 2013r. w wyrażenia opinii o możliwości wykupu obligacji planowych do wyemitowania 2013-2014 przez gminy Boćki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2019-05-02

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2019-05-02

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2019-05-02