ZARZĄDZENIE  NR   13/0 8
WÓJTA GMINY BOĆKI
z dnia 16 maja 2008                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
w sprawie sposobu i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu podatników, którym udzielono pomocy publicznej 
 
 
 
            Na podstawie art. 16a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 2104 ze zmianami ) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
  1. Wykazy podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 500 zł wywiesza się na okres 1 miesiąca na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 
  1. Wykazy, o których mowa w ust. 1 sporządza się według stanu na ostatni dzień kwartału, w którym dokonano umorzenia, wg wzoru zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
Załącznik do Zarządzenia
Nr 13/08  Wójta Gminy       
Boćki
                                                                                                           z dnia 16 maja 2008 roku                                                               
                                   
 
 
WYKAZ  PODATNIKÓW GM.  BOĆKI,  KTÓRYM  UDZIELONO   POMOCY PUBLICZNEJ   W  I i II KWARTALE 2008 ROKU     TJ. UMORZONO    ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE, ODROCZONO TERMIN PŁATNOŚCI ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO, UDZIELONO ULGI Z TYTUŁU POWIĘKSZENIA GOSPODARSTWA LUB UTWORZNIEA NOWEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO, UDZIELONO ULGĘ INWESTYCYJNĄ
 
Podstawa prawna: art. 16a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 15, poz. 148 oraz art. 14 ust. 1, pkt 2 lit. e ustawy z 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami.)
 
Na podstawie decyzji wydanych w   I i II kwartale 2008 roku .  
 
L.p.
Nazwisko i imię podatnika
 
Kwota udzielonej pomocy publicznej
Podstawa udzielonej pomocy publicznej
1.
2.
3.
4.
1.
Januszewski Jan
630,00 zł
Ważny interes podatnika
2.
Jurczuk Mikołaj
1.530,00 zł
j.w.
3.
Jabłoński Kazimierz
5.319,00 zł
j.w.
4.
Zbucki Andrzej
2.430,00 zł
j.w.
5.
Jekateryńczuk Dariusz
1.350,00 zł
j.w.
6.
KEMPER spółka z o.o.
7.048,00 zł
j.w.
7.
Gul Jerzy
1.064,00 zł
j.w.
8.
Wodyński Henryk 
1.062,00 zł
j.w.
9.
Szerszeń Dariusz
29.267,52 zł
Ulga inwestycyjna
10.
Jaźwiński Sławomir
134.323,10 zł
j.w.
11.
Sokołowski Adam
39.664,67 zł
j.w.
12.
Derehajło Stanisław
12.769,00 zł
j.w.
13.
Grzybowski Stanisław
119.788,65 zł
j.w.
14
Osmólski Ryszard
56.617,39 zł
j.w.
15.
Nazarko Piotr
35.189,71 zł
j.w.
16.
Zawadzki Krzysztof
107.469,27 zł
j.w.
17.
Rzepniewski Jan
528,19 zł
j.w.
18.
Tołwiński Piotr
2.339,60 zł
j.w.
19.
Lipiński   Zbigniew
38.181,95 zł
j.w.
 
 

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2008-07-04

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2008-07-04

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2008-07-04