ZARZĄDZENIE   NR   13/0 8
 
WÓJTA  GMINY  BOĆKI
 
dnia  16 maja  2008 roku  z
 
 z dnia 21 maja 2003 roku

 

 
w sprawie sposobu i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu podatników, którym udzielono pomocy publicznej 

            Na podstawie art. 16a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 2104 ze zmianami  ) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Wykazy podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 500 zł wywiesza się na okres 1 miesiąca na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

  1. Wykazy, o których mowa w ust. 1 sporządza się według stanu na ostatni dzień kwartału, w którym dokonano umorzenia, wg wzoru zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

 

§

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

   

Załącznik do Zarządzenia

 
Nr 13/08  Wójta Gminy
 
Boćki
 
z dnia  16 maja 2008 roku

 

WYKAZ   PODATNIKÓW   GM.  BOĆKI,   KTÓRYM  UDZIELONO   POMOCY PUBLICZNEJ   W   2007 ROKU     TJ. UMORZONO    ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE, ODROCZONO TERMIN PŁATNOŚCI  ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO, UDZIELONO ULGI Z TYTUŁU POWIĘKSZENIA GOSPODARSTWA LUB UTWORZNIEA NOWEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO, UDZIELONO ULGĘ INWESTYCYJNĄ

 

Podstawa prawna: art. 16a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 15, poz. 148  oraz art. 14 ust. 1, pkt 2 lit. e ustawy z 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami.)

 

Na podstawie decyzji wydanych w  roku  2007 r. 

 

L.p.

Nazwisko i imię podatnika

 

Kwota udzielonej pomocy publicznej

Podstawa udzielonej pomocy publicznej

1.

2.

3.

4.

1.

Cylwik  Joanna

3.716,00 zł

Ważny interes publiczny

2.

Tołwińska Maria

756,00 zł

Ważny interes podatnika

3.

Popławska Teresa

1.848,00 zł

Ważny  interes podatnika

4.

Matysiak  Bożena

596,00 zł

Ważny  interes podatnika

5.

Musiewicz Władysław

1.296,00 zł

Ważny interes podatnika

6.

Moczulski  Jan

2.453,00 zł

Ważny interes  podatnika

7.

Karolczuk Zdzisław

1.093,00 zł

Ważny interes podatnika

8.

Jodełko  Jerzy

1.354,00 zł

Ważny interes podatnika

9.

Stołkowski Józef

1.044,00 zł

Ważny interes podatnika

10.

Żero Krzysztof

511,00 zł

Ważny interes podatnika

11.

Wierciński Krzysztof

2.020,00 

Ważny interes podatnika

12.

Żołyński Dariusz

 

Ulga inwestycyjna

13.

Kondrat  Janusz

 

j.w.

14

Wierciński  Sylwester

 

j.w.

15.

Wołosik  Aleksander

 

j.w.

16.

Tymosiak  Józef

 

j.w.

17.

Niewińska  Bożena

 

Ulga inwestycyjna

18.

Karolczak  Tomasz

 

j.w.

19.

Mojsik  Aleksander

 

j.w.

20.

Zajączkowski Andrzej

 

j.w.

21.

Chmur  Eugeniusz

 

j.w.

22.

Malinowski Mieczysław

 

j.w.

23.

Rzepniewski Andrzej

 

j.w.

24.

Szklarz  Jan

 

j.w.

25.

Topczewski Sławomir

 

j.w.

26.

Wodyński  Henryk

 

j.w.

27.

Popik   Jarosław

 

j.w.

  28.

Lewczuk Jerzy

 

Ulga z tytułu nabycia gruntów

 29.

Sawicka  Jolanta

 

              j.w.

 30.

Zaremba  Janusz

 

              j.w.

 31.

Małyszczuk  Waldemar

 

              j.w.

 32.

Wietoszko  Waldemar

 

              j.w.

 33.

Jachimowicz  Waldemar

 

              j.w

 34.

Jaźwiński  Sławomir

 

              j.w.

 35.

Szeretucha  Piotr

 

              j.w.

 36.

Rawiński  Feliks

 

              j.w.

 37.

Gil  Robert

 

 

              j.w.

 38.

Rzepniewski  Krzysztof

 

              j.w.

 39.

Jaroszewicz  Paweł

 

              j.w.

 40.

Piotrkowska Anna

 

              j.w.

 41.

Oniszczuk  Grzegorz

 

              j.w.

 42.

Bolesta  Józef

 

              j.w.

 43.

Gul  Zenobiusz

 

              j.w.

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2008-05-30

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2008-05-30

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2008-05-30