ZARZĄDZENIE NR 14/03

WÓJTA GMINY BOĆKI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              z dnia 21 maja 2003 roku w sprawie sposobu i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu podatników, którym umorzono zaległości podatkowe. 

 

 

            Na podstawie art. 16a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Wykazy podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100 zł wywiesza się na okres 1 miesiąca na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

  1. Wykazy, o których mowa w ust. 1 sporządza się według stanu na ostatni dzień kwartału, w którym dokonano umorzenia, wg wzoru zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


 

 

 

Załącznik do Zarządzenia

Nr 14/03 Wójta Gminy

Boćki

                                                                                                           z dnia 21 maja 2003 roku

                                    

 

 

WYKAZ PODATNIKÓW GM. BOCKI, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

W 2005 ROKU

 

Podstawa prawna: art. 16a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.)

Na podstawie decyzji wydanych w roku 2005.

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2006-06-01

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2006-06-01

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2006-06-01